Buranismus a vlídná radnice v Jičíně…

 

Jičínská radnice obdržela, ani nevím od koho, lichotivý přídomek „Přívětivý úřad“, což bylo zhusta publikováno všemožnými i nemožnými médii. Tentokrát se tatáž instituce prezentovala jako radnice z Buranova.

Jsem jičínský zastupitel již dlouhá léta a také přítel architekta a malíře Michaila Ščigola, který před 27 lety přišel do našeho kraje, získal státní občanství a aktivně se zapojil do kulturního života Jičína a regionu. V mnohém jeho aktivity přesahují rámec regionu, kraje i naší vlasti. Proto považuji za svou povinnost ostře se ohradit proti úřední listině Č. j.: MuJc/2017/13848/FIN/DoS/3 viz příloha níže, která uvádí: Důvodem nevyhovění žádosti v plném rozsahu bylo, že žadatel není občanem města Jičína a ani nereprezentuje naše město. Podepsán Ing. Zdeněk Bucek, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a kontroly MÚ Jičín, jehož však nepodezřívám z autorství citované formulace. Autorem je patrně jeden z volených radních, jenž má ve své gesci kulturu, neb rada města rozhoduje o těchto záležitostech.

Nejde zde vůbec o udělení, či neudělení příspěvku 10 tisíc korun na publikaci, i když by tato částka pokryla pouze zlomek nákladů na knížku o umělkyni, významné sochařce, jejíž část pozůstalosti může dnes díky Ščigolovi obdivovat široká veřejnost v Železnici, kde jsou vystaveny mj.  její skici jičínských zákoutí.  Navíc ve zmíněné úřední listině naši ouřadové zkomolili jméno sochařky k nepoznání.

Jde tu však o způsob sdělení a tvrzení, že žadatel nereprezentuje naše město. Samotný cyklus Ščigolových obrazů A.V.E. Valdštejn, přímo související s Jičínem, byl vystavován po celé Evropě. Na svých výstavách u nás i v cizině malíř nikdy nezapomněl prezentovat Jičín a jeho kraj, o čemž svědčí články v našich i cizojazyčných novinách a časopisech a televizních dokumentech, o organizaci pěti Mezinárodních jičínských malířských plenérů nemluvě. Jejich účastníci zachytili půvab a kouzlo našeho města a jeho okolí na více než 150 obrazech, z nichž vznikl reprezentativní katalog. Jeden z těchto obrazů Jičína, které vznikly na plenéru pořádaném Ščigolem si odnesl jako dar radnice i český prezident na Pražský hrad.

Pominu-li další reprezentaci Michaila Ščigola na poli kultury, musím zmínit, že je dvojnásobným laureátem Ceny Andy Warhola a laureátem Ceny za lidskost. Michail hojně přispívá na charitu a jeho obrazy figurují na charitativních dražbách mezi nejúspěšnějšími. Příkladem je Nadace Charty 77.

Sám Michail Ščigol mávl rukou a úřední listinu dále nekomentoval. Věta, že nereprezentuje Jičín, ho však musela zabolet. Stačilo napsat: Nesplňujete parametry dotace, nic vám nedáme.

Za město Jičín se Michailu Ščigolovi omlouvám a upřímně se za produkt radnice stydím. Jako zastupitel města mám na to právo.  Buranství našlo zjevně pod střechou naší radnice živnou půdu. Inu, jaký pán, takový krám…

Miloš Starý, zastupitel města Jičína za JDK a spoluorganizátor mezinárodních malířských plenérů