Archiv rubriky: Aktuálně v Jičíně

Na hlavní stránce v pravém sloupci.

Školka

 

Stav předškolního vzdělávání, co se týče míst pro děti předškolního věku je dobrý. V posledních letech se při přijímacím řízení dostalo na všechny oprávněné žadatele, byly přijaty i děti, které nemají bydliště na území města a ještě zbylo po zápisech pár volných míst (2017 dvě desítky a 2018 devět). Je pravdou, že potřeba výstavby nové školky v budoucnu je nevyhnutná. Nebude to však ovlivněno žádnou populační explozí, ale původní školka na Větrovělogicky jednou doslouží. Současné vedení města již investovalo nemalé finanční částky z veřejných zdrojů do své vize přístavby stávající MŠ Máj. Podle jejich názoru by se měla její kapacita zvýšit o stovku školáčků. Tolik míst skutečně Jičín nepotřebuje. Vznikla by tak megaškolka, ve které by se vzdělávalo více jak 250 žáků. Osobně si myslím, že to není nejšťastnější řešení. Samo množství dětí bude značným logistickým problémem. Další problém vidím v nadměrné dopravní zátěži lokality, neboť v současné době většina rodičů vozí své ratolesti do školky autem. Prostě rozšiřovat školku v centru města mi nepřipadá nejšťastnější. Podle mého soudu je výrazně lepším řešením situovat podstatně menší školku do prostoru budoucí nové výstavby v objektu bývalých kasáren v Lipové aleji, s čímž také počítá vítězný návrh společnosti „CUBOID ARCHITEKTI“, v architektonické soutěži na zástavbu kasáren. Nejenom, že ubude dopravních problémů, ale děti se dočkají mnohem příznivějšího prostředí. Kousek je to na vycházky do přírody na Čeřovku, kousek na sportoviště na městském stadionu, plavecká výuka „přes silnici“, do centra města rovněž není daleko. Pro hraje i otázka spádovosti. Lokalita „Čeřovky“, nedaleké Sedličky a především budoucí výstavba desítek rodinných a několika bytových domů jistě zajistí dostatek klientů zařízení. Je na vás, občanech Jičína zvážit, zda by navrhované řešení v kasárnách nebylo pro všechny lepším řešením.

Petr Šindelář, člen Komise pro výchovu a vzdělání

Výstavba kasárna dle návrhu společnosti Cuboid Architekti

Atletické přebory školek

 

Členové JDK v rámci aktivit AC TJ Jičín uspořádali jako každý rok atletické přebory školek. Závody se konaly 31.5. 2018 a nejmladší atleti soutěžili ve čtyřech kategoriích dle ročníků narození 2011, 2012, 2013 a 2014. Soutěžilo se  v běhu na 40m, skoku z místa stylem „žábák“, hodu míčkem a vrcholem přeborů byla štafeta na jedno kolo, tedy 8x50m, za níž si zlatý pohár odnesla MŠ 17. listopadu, na druhém místě se umístila MŠ Fűgnerova a třetí MŠ Máj. 120 závodníků si užilo diváckou kulisu svých spolužáků a vítězové si odnášeli diplomy. Každý pak obdržel osvěžující nanuk a praktický dárek – sluneční brýle, které se v letním dopoledni hodily a jež věnovala naše spřízněná firma IVASO, která patří člence JDK, Ivě Majdanové.

 

Quo vadis, Čeřovko?

 

Zalesněný pahorek nad Jičínem patří beze sporu mezi jedinečné klenoty města. Je s ním spojena velmi zajímavá historie sahající od pravěku, pozdější těžby kamene, přes výstavbu nejstarší rozhledny v Českém ráji, zalesnění do podoby lesoparku s letní restaurací, éru přírodního divadla, po současné oddychové místo řady Jičíňáků. Jako lesopark zažily Čeřovku zřejmě všechny žijící generace a myslím, že většina z nás si zachovala vzpomínky na skvěle prožité dětství s puncem objevování tajemného (třeba mýty o tajné chodbě pod rozhlednou…;-).

V poslední době se Čeřovka dostává opět do popředí témat. Jakoby vyvstala nutnost něco měnit na desetiletích neměnného, snad poháněná snahou o zviditelnění, zanechání stopy. Názory na to, jak s Čeřovkou naložit se dají shrnout v podstatě do tří diametrálně odlišných přístupů. Od radikálního řezu v podobě řezání, či kácení stromů kolem rozhledny, přes víceméně zachování současného stavu, po snahu o vytvoření přírodní památky s minimální možností zásahů a aktivit v tomto místě. Všechny tři názory mají samozřejmě své zastánce a odpůrce a také samozřejmě své plusy a mínusy.

První varianta, volající po reinkarnaci rozhledny jako místa odkud by konečně bylo něco vidět je jistě sympatická. Nicméně je dobré se zamyslet nad tím, co by takový zásah znamenal pro lesopark jako takový a hlavně, co by vůbec přinesl. Rozhled z poměrně nízkého pahorku rozhodně není to, co rozhled z o několik stovek metrů dál stojící dominanty okolí – Zebína (mj. poskytující výhled na nejkrásnější dominantu Českého ráje – Trosky). Nabízí se tedy pohled na Jičín, jeho historické centrum, bezprostřední okolí a Jičínskou kotlinu. To není málo. Ale člověk nemusí být geometrem, aby zjistil, že pro pohled na náměstí rozhodně nestačí odstranitjen několik stromů okolo rozhledny, ale i řady vysokých stromů na úpatí jižního svahu, a to do značné vzdálenosti od samotné rozhledny. Tak nevím…

Protikladem je jakýsi ekologický přístup (i když termín ekologie původně označující seriózní vědu chápající vztahy a interakce v přírodě sklouzl do synonymiky jako ochrana přírody, často v extrémních podobách prosazovaných různými aktivisty). Nedávná snaha podpořená peticí o vyhlášení Čeřovky jako přírodní památky je značně kontraproduktivní a diskutabilní. Je tedy potřeba si položit otázku, čím je celá Čeřovka výjimečná a splňuje požadavky na vyhlášení poměrně rozsáhlé přírodní památky nebo maloplošného chráněného území? Obávám se, že nikoliv. Dostáváme s jakémusi „zelenému“ paradoxu. Město si nechalo vypracovat posudek od v podstatě ekologické instituce zabývající se ochranou přírody ČR s názvem Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Výsledkem je hodnocení území jako zajímavého, nikoliv však výjimečného. A jsme u jádra pudla (pejskaři prominou). To, co jedni aktivisté prosazují, jiní (státně organizovaní) popírají. Pominu to, že posudek je neuvěřitelným paskvilem opomíjející výskyty některých chráněných živočichů, jedinečnou mykologii nebo uvádějící úplně zpackanou geologii. Čert to vem. Podstatné je to, že Čeřovka je lesoparkem, tedy nikoliv zdivočelým kusem země. A světe div se, i přes desetiletí trvající status quo lesoparku, je to oblast, kde lze narazit na zajímavé, vzácné a chráněné druhy organizmů. Zdá se, že jich s časem naopak přibývá, a to bez ohledu na to, jestli je území chráněné či nikoliv. To čím je Čeřovka výjimečná, je oblast bývalého lomu a později přírodního divadla – resp. obdiv budí u části odborníků jedna její část – skály. Jsou navštěvovány desítkami odborníků během celého roku. Pokud by měla být nějaká část Čeřovky považována za chráněný přírodní výtvor, tak snad právě tato. Je zajímavá i důležitá. Zajímavá svoji geologickou historií a důležitá pro geologická srovnání. Je otázka, zda je vyhlášení nějakého stupně ochrany v tomto případě nutností. Ano i ne. Ano znamená zamezení nepřípustných aktivit, třeba vybetonování skal nebo skládkováni. Ne pak může být ošetřeno místní vyhláškou nebo dlouhodobou vizí (nejlépe ve shodě co nejširšího spektra zastupitelů a rady města), co s daným územím, přičemž údržba je snadná a provádí se – odstraňování náletových dřevin. V neprospěch chráněnosti svědčí i řada případů, kdy významné geologické lokality díky přehnané ochraně zcela zanikly. Tak taky nevím…

Tedy zlatá střední cesta? V tomto případě zřejmě ano. Čeřovka znovu nachází uplatnění i v kulturní oblasti a nemyslím si, že by koncert/y pod širým nebem nebo případně v budoucnu divadlo v bývalém lomu měly nějak devastující dopad na zbytek lesoparku. Citlivá údržba lesoparku, monitorování potenciálně nebezpečných stromů a větví, které hrozí spadnutím zejména při cestách, lokální ochrana menších biotopů, drobné opravy dnes téměř zaniklých architektonických prvků(schůdky, zídky, altán, etc.), omezení činnosti vedoucí k erozi, dodržováních základních pravidel (teď pejskaře o prominutí nežádám – těch psích exkrementů je tam fakt víc než dost a je to ostuda= podpora, ale i pravidla pro venčení psů), atd., atd. Pokud to bude fungovat a přirozeně pochopíme, co zde máme, není nutné situaci řešit extrémními přístupy. Různé formy osvěty (formou médií, infotabulí a přednášek) snad pomůžou pochopit, proč Čeřovka byla, je a snad i bude tak skvělým místem.

Doc. RNDr. Martin Košťák

Verba movent…(časy se mění)

V režii starosty Jičína, JUDr. Jana Malého (ANO), dříve KSČ a místostarosty Ing. Jana Jiřičky, kdysi místopředsedy Výboru lidové kontroly při ONV v Jičíně, byl u Valdštejnovy loggie v pondělí 16.4.2018 slavnostně zasazen strom Olgy Havlové, na počest disidentky a respektované první dámy sametové revoluce. Komu z nás paměť sahá před listopad 1989, musí se minimálně pozastavit nad tím, jak se časy mění… Olga by zřejmě o tuto poctu od obou jmenovaných pánů nestála. Dlužno podotknout, že obě dámy na snímku,(předsedkyně Nadace O.Havlové a ředitelka Knihovny Václava Havla) si těchto skutečností nebyly vědomy.

Návštěva kraj – BabišBUS…

 

Za zmínku stojí postoje dvou starostů z našeho kraje. Oba se vyjádřili v Jičínském deníku k návštěvě Babišova autobusu naplněného vládou bez důvěry v demisi v Hradci Králové v pondělí 9.4.2018.

Laskavý čtenář nechť si vyhodnotí oba postoje sám.

Dotázal jsem se telefonicky primátora Hradce Králové, proč se také nevyjádřil a odpověděl mi: “ Za mnou radši nepřišli!“ JDK vyzývá své členy a příznivce k účasti na plánovaných demonstracích za slušnou vládu, které se budou konat v mnoha městech ČR.

Viz příloha.

Za JDK MS

JDK: Chceme pro občany více svobody a zbavit je byrokratické a státní šikany

Chceme pro občany více svobody a zbavit je byrokratické a státní šikany

Stav svobody v naší zemi je žalostný! Tzv. politická korektnost je náhražkou cenzury a totalistického jediného správného názoru. Lepší je korektní lež než někomu nepříjemná nekorektní pravda.

To je stav, se kterým bychom se neměli smiřovat. Občanské svobody jsou pod útokem sociálních inženýrů a regulátorů všeho a všech. Právní řád se topí v zákazech, omezeních, nařízeních, vyhláškách, jejich novelách a regulacích. Byrokracie má hodně práce a může bujet a bobtnat, ale na úkor nás všech.

Chceme minimalizovat byrokratickou buzeraci. Je třeba užívat zákonů tak, abychom občanům nevytvářeli překážky a naopak jim dopřát co nejvíce svobody. Konejme a rozhodujme v mezích zákona a minimalizujme byrokratickou mašinerii. Nevytvářejme svobodě další bariéry!

Slibujeme našim voličům, že za to budeme bojovat.

Svoboda je základní podmínkou pro zdravý rozvoj našeho města i život nás všech!

 Jičínský demokratický klub vstupuje do volebního roku a bude vás seznamovat se svým programem. V našem městě jsme byli za poslední léta svědky tvorby novel a nařízení, jež jsme průběžně kritizovali. Ať se to týká omezování provozní doby, protikuřáckého zákona a dalších nesmyslů vycházejících z lůna přebujelé byrokracie naší země. Samotné zákony jsou tak nepřehledné, že sami právníci jsou mnohdy nad jejich výkladem bezradní. Jako by bylo málo omezení, nařízení, povolení, inkluzí apod. Město má spravovat samo sebe, zlepšovat prostředí a infrastrukturu pro život svých občanů a návštěvníků, dbát o čistotu, bezpečnost a chod služeb, být nápomocno podnikatelským aktivitám dbát o životní prostředí. Zde vidíme hlavní roli radnice. Nikoliv ve vymýšlení nesmyslných nařízení, novel a pochybných projektů. V období posledních tří let jsme  to deklarovali,  i když jen z opozičních lavic.

Na webových stránkách www.jdkjc.cz a v Novinách JDK, které vyjdou, vás postupně budeme seznamovat s naším volebním programem a lidmi, kteří jej budou naplňovat. Během volebního období o nás bylo, je a jistě ještě bude slyšet ale i vidět. Naši členové aktivně pracují v komisích a výborech ve městě, jsou činní ve sportovních, kulturních, vzdělávacích institucích a programech. Z našich řad vzešlo hnutí mladých lidí, s názvem JIČÍN ŽIJE, které velmi vydařenými festivaly a kulturními akcemi dokázalo rozhýbat a ozvláštnit naše ve svých kolejích zaběhnuté a podřimující město.

Zveme vás ke sledování našich stránek, kde budeme prezentovat naše vize a myšlenky.

Za JDK  Miloš Starý