Archiv rubriky: Aktuálně v Jičíně

Na hlavní stránce v pravém sloupci.

Plenér 2017 na Kuksu přivítá mezinárodní účast umělců

 

Účastníci 7. ročníku mezinárodního malířského plenéru putují z různých koutů světa do Kuksu za Šporkem a Braunem.

Na konci léta roku 2011 přivítal Jičín poprvé náš mezinárodní plenér. S malířem a architektem Michailem Ščigolem jsme realizovali poprvé troufalou myšlenku pozvat umělce z různých koutů světa, aby v Jičíně a okolí hledali inspiraci pro své obrazy a pokusili se vyjádřit genia loci svým způsobem a pohledem neovlivněným „patriotickou idealizací“. Jičínští tak mohli celý týden vídat na náměstí, v parku a dalších malebných zákoutích města výtvarníky se stojanem, paletou a štětci, nebo jen se skicákem, v tvůrčím zaujetí. Vznikla tak díla, která představila Jičín v jeho kráse a s nebývalou osobitostí. První ročník měl pouze komorní obsazení. Michail Ščigol, dále výtvarná legenda z Kyjeva, Oleksandr Petrovič Milovzorov a architekt, keramik a fotograf Miloš Šedivý. Tehdy vznikla kolekce asi dvaceti artefaktů, kterou sjednocovalo jičínské téma. V následujících třech letech přibyli další umělci z Česka, Ukrajiny, Ruska, Polska, Velké Británie, USA, Německa a Lotyšska. Zanechali zde početnou kolekci obrazů Jičína a jeho okolí. Při pátém ročníku vydali organizátoři reprezentativní katalog. Pro 6. ročník pořadatelé přichystali změnu a využili příležitosti uspořádat sympozium v noblesním prostředí Hospitálu na Kuksu. Zde Ščigol již v roce 2002 představil svůj cyklus „Se Šporkem a Braunem“, kde vzdal hold spolupráci velkorysého mecenáše Šporka s geniálním sochařem a jejich společnému dílu – perle českého baroka.

I díky podpoře Královéhradeckého kraje se již 10. srpna 2017otevře před pozvanými výtvarníky monumentální panorama komponované barokní krajiny s velkolepou architekturou a plastikami Matyáše Bernarda Brauna. Letos jsou kromě již zmíněných „otců – zakladatelů“ pozváni Katja Sokolova-Zyzak z Varšavy, její dcera Manja, vynikající fotografka, která plenéry dokumentuje, prof. Anatolij Borodkin z Rigy, který na 6. plenéru 2016 ohromil rozsáhlým cyklem Braunova Betlému, Litevec, Linas Domarackas žijící v Německu, jehož zaujala myšlenka dvou břehů života a smrti na Kuksu, jež po svém způsobu ztvárnil a který by měl přivést i někoho ze svých souputníků z umělecké skupiny výtvarníků z Lipska. Svou účast potvrdila účastnice dvou jičínských plenérů, profesorka rižské akademie výtvarných umění, Jevgenija Loginová, Maria Gabánková, rovněž profesorka akademie ale v Torontu, kterou Kuks fascinoval již dříve, vytvořila zde řadu uměleckých děl a ráda sem z daleké Kanady přijíždí pro inspiraci. Dalším novým účastníkem bude dcera spoluzakladatele našeho sympozia Oxana Milovzorova, která žije a tvoří v Italském Urbinu a Magdalena Lazar-Masier, žijící v Polsku a ve Francii, která kromě výtvarného nadání je i výbornou zpěvačkou. Poslední v našem přehledu účastníků je mladá talentovaná jičínská výtvarnice Dominika Petrtýlová, studentka UMPRUM v ateliéru prof. Rony Plesla, jejíž skleněné plastiky a vázy doplní a ozvláštní závěrečnou výstavu.

Milovníci výtvarného umění se mají na co těšit. V sobotu 19. srpna bude v refektáři Hospitálu vernisáž výstavy 7. mezinárodního malířského plenéru.  Začátek výstavy bude v 11 hodin. Zatímco v Jičíně byl pro mnohé umělce inspirací Albrecht z Valdštejna, zde se posouváme o jedno století na přímce času směrem k současnosti a zájem umělců se upíná k další z nejzajímavějších postav českého baroka, Františku Antonínu Šporkovi a jeho odkazu. Na sobotní vernisáž Vás všechny srdečně zveme. Z obou plenérů 2016 a 2017 na Kuksu vydají organizátoři výpravný katalog.

Plakat_Kuks_2017

Za organizátory, Miloš Starý.

Za JDK jsme popřáli Prof. Robertu Kvačkovi k jubileu

 

Aula Lepařova gymnázia hostila 29. 6. 2017 účastníky komorní akademie, kde přítomní mohli poblahopřát jednomu z největších historiků českých dějin a z nejslavnějších absolventů této školy, Robertu Kvačkovi (*1932). Za náš klub předali dárek (antologii české atletiky) Miloš Starý a Josef Kužel, který při závěrečném ceremoniálu vyzvedl prof. Kvačka nad hlavu, viz foto. Sešla se zde plejáda elitních historiků z nichž většina byla vděčnými žáky pana profesora.

Níže uvádíme texty mladšího Kvačkova spolužáka primáře MUDr. Hynka Tišera, amatérského historika a dlouholetého přítele a kamaráda.

MUDr. Tišer o Prof. Kvačkovi


 

Uveřejňujeme reakci pana místostarosty Hamáčka na otevřený dopis

 

Místostarosta zareagoval dříve než samotná Rada města stačila zasednout. Za rychlou reakci a omluvu místostarostovi děkujeme. S malou poznámkou, že 92. zasedání Rady města Jičína, bod č. 35 zřejmě jednalo o jiném muzeu než pro které umělec žádal příspěvek. I. Koloniev, o kterém hovoří usnesení a zápis žádné muzeum nemá a ani nevíme kdo I. Koloniev je a zda vůbec nějaký existoval. Pravděpodobně „zaškodil“ radniční šotek. Žádost se totiž týkala publikace o vzniku muzea sochařky Inny Kolomijec, významné ukrajinské výtvarnice, která měla vztah k Jičínsku a jejíž pozůstalost můžeme obdivovat v Železnici na adrese Husova 101.

MS

Níže si můžete přečíst omluvu pana místostarosty Mgr. Petra Hamáčka panu Michailu Ščigolovi…

Omluva panu M. Ščigolovi

 

 

 

JDK bude glosovat sněmovní i prezidentské volby aneb, jak to vidí členové našeho klubu…

Ahoj drazí členové a sympatizanti našeho klubu,

do voleb je sice daleko, ale myslím, že po prázdninách se začnou dít věci. Velké politické strany se začnou naparovat a předhánět se ve lživých populistických žvástech. Menší strany doufají v náhlý úspěch, a že se dostanou přes kýžených 5% a zajistí si teplé pelíšky a vliv ve sněmovně. O prezidentských volbách radši nechci vůbec spekulovat. U nás v JDK jsou zastoupeni sympatizanti od středu po pravicové voliče a pokud vím, nikdo z nás nebyl členem žádné politické strany včetně KSČ. Nemáme ambice  aspirovat na vysoké posty. Naší snahou je pozitivně ovlivňovat dění v našem milovaném Jičíně.

Před třemi roky nás po volbách poslali do opozice. Myslím, že tam děláme dobrou práci. Naši kolegové z jedenáctihlasé koalice nás sice příliš v lásce nemají, protože jim šlapeme na přezky, nicméně sami tehdy odmítli širokou koalici, kterou jsme jim vstřícně navrhovali. Ke škodě našeho města tahanice pokračují. Popravdě řečeno, moc mne role opozičního zastupitele netěší. Naší hlavní prioritou by mělo být hlavně sjednocení zastupitelstva. Tvrdím, že osobní ambice by měly jít stranou. V radě města by měla být zastoupena nejsilnější volební seskupení tak, aby o většině nerozhodoval jediný hlas. Tvrdošíjně budu opakovat, že je třeba zastupitelstvo omladit a proto bych chtěl, aby na naší kandidátce byli mladí lidé, nezatížení averzemi a s konstruktivním přístupem.

Ale zpět k webovým stránkám. Je za námi spousta dobré práce. Petr s Vaškem vytvořili úspěšnou tradici Food festivalu v zámeckém parku, několik dalších gastronomických akcí spojených s kulturními programy, koncerty a přinesli řadu výborných nápadů. Naši členové Pepa Kužel, Manduss, Vlasta Jenček, Jirka Kotlář, Tereza Kopecká a Jarča Vaněčková drží prapor dlouhodobě úspěšné atletiky a můžeme se pochlubit jak tituly, tak početnou přípravkou, odkud mladí adepti odcházejí do speciálních tréninkových skupin anebo vyzbrojeni atletickými dovednostmi jsou pak úspěšní v jiných sportech. Martin Košťák je respektovaným členem komise životního prostředí a má velkou zásluhu na tom, že Jičín je součástí Geoparku pod patronací UNESCO. A tak bychom mohli pokračovat přes kulturu, účastí v komisích a výborech i aktivitou JDK v zastupitelstvu.

Budu vám vděčný za vaše náměty a příspěvky, které neskončí v koši, ale na stránkách webu i papírových novinách JDK.

Sdílejte, prosím příspěvky a propagaci JDK na Facebooku, přeposílejme si informace a v neposlední řadě přiveďte mezi nás posily. Jsme otevřený klub. Jsme JDK. Zasurfujte na www.jdkjc.cz nebo se podívejte na https://www.facebook.com/Jičínský-demokratický-klub-1410013512612056/.

 

Váš MS

 

na který byly pozvány i děti, které i spolu s dospělými výtvarníky vytvořili širokoúhlé panorama zabírající oblast od Černé hory po Ještěd s mnoha atributy našeho kraje…

Tímto bychom chtěli připomenou termín blížícího se dalšího ročníku Mezinárodního plenéru, který se bude letos konat od 10. 8. 2017 do 20. 8. 2017.

Organizátoři akce věnovali toto umělecké dílo Městu Jičín, kde zdobí chodbu v velké zasedací místnosti v přízemí budovy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buranismus a vlídná radnice v Jičíně…

 

Jičínská radnice obdržela, ani nevím od koho, lichotivý přídomek „Přívětivý úřad“, což bylo zhusta publikováno všemožnými i nemožnými médii. Tentokrát se tatáž instituce prezentovala jako radnice z Buranova.

Jsem jičínský zastupitel již dlouhá léta a také přítel architekta a malíře Michaila Ščigola, který před 27 lety přišel do našeho kraje, získal státní občanství a aktivně se zapojil do kulturního života Jičína a regionu. V mnohém jeho aktivity přesahují rámec regionu, kraje i naší vlasti. Proto považuji za svou povinnost ostře se ohradit proti úřední listině Č. j.: MuJc/2017/13848/FIN/DoS/3 viz příloha níže, která uvádí: Důvodem nevyhovění žádosti v plném rozsahu bylo, že žadatel není občanem města Jičína a ani nereprezentuje naše město. Podepsán Ing. Zdeněk Bucek, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a kontroly MÚ Jičín, jehož však nepodezřívám z autorství citované formulace. Autorem je patrně jeden z volených radních, jenž má ve své gesci kulturu, neb rada města rozhoduje o těchto záležitostech.

Nejde zde vůbec o udělení, či neudělení příspěvku 10 tisíc korun na publikaci, i když by tato částka pokryla pouze zlomek nákladů na knížku o umělkyni, významné sochařce, jejíž část pozůstalosti může dnes díky Ščigolovi obdivovat široká veřejnost v Železnici, kde jsou vystaveny mj.  její skici jičínských zákoutí.  Navíc ve zmíněné úřední listině naši ouřadové zkomolili jméno sochařky k nepoznání.

Jde tu však o způsob sdělení a tvrzení, že žadatel nereprezentuje naše město. Samotný cyklus Ščigolových obrazů A.V.E. Valdštejn, přímo související s Jičínem, byl vystavován po celé Evropě. Na svých výstavách u nás i v cizině malíř nikdy nezapomněl prezentovat Jičín a jeho kraj, o čemž svědčí články v našich i cizojazyčných novinách a časopisech a televizních dokumentech, o organizaci pěti Mezinárodních jičínských malířských plenérů nemluvě. Jejich účastníci zachytili půvab a kouzlo našeho města a jeho okolí na více než 150 obrazech, z nichž vznikl reprezentativní katalog. Jeden z těchto obrazů Jičína, které vznikly na plenéru pořádaném Ščigolem si odnesl jako dar radnice i český prezident na Pražský hrad.

Pominu-li další reprezentaci Michaila Ščigola na poli kultury, musím zmínit, že je dvojnásobným laureátem Ceny Andy Warhola a laureátem Ceny za lidskost. Michail hojně přispívá na charitu a jeho obrazy figurují na charitativních dražbách mezi nejúspěšnějšími. Příkladem je Nadace Charty 77.

Sám Michail Ščigol mávl rukou a úřední listinu dále nekomentoval. Věta, že nereprezentuje Jičín, ho však musela zabolet. Stačilo napsat: Nesplňujete parametry dotace, nic vám nedáme.

Za město Jičín se Michailu Ščigolovi omlouvám a upřímně se za produkt radnice stydím. Jako zastupitel města mám na to právo.  Buranství našlo zjevně pod střechou naší radnice živnou půdu. Inu, jaký pán, takový krám…

Miloš Starý, zastupitel města Jičína za JDK a spoluorganizátor mezinárodních malířských plenérů

JDK nominovala pana Petra Volfa na Cenu města Jičína

Petr Volf se narodil v roce 1940 v Jičíně. Na Filmové akademii múzických umění studoval obor kamera u doc. Šmoka. Po absolutoriu v roce 1965 působil na katedře kamery jako asistent. Svůj další profesní život spojil s Krátkým filmem Praha, kde za třicet let natočil asi 300 filmů, většinou s uměleckou tematikou (výtvarné umění, architektura, hudba), ale i filmy populárně vědecké, vzdělávací a instrukční. V roce 1985 se seznámil s Milanem Maryškou a Jaromírem Štětinou a nastala nová etapa, která začínala na Špicberkách a pokračovala na Sibiři a v odlehlých končinách Sovětského svazu. Jako režisér natočil asi 10 filmů, mj. portréty osobností (Josef Páleníček, M. V. Kratochvíl, Vilém Závada), hudební a taneční náměty i film o sběratelích starých automobilů. Nyní se zabývá fotografií a vystavuje krajiny z Arktidy, Irska, Francie a Podkrkonoší, fotografie automobilů a v poslední době i komentované obrázky ze starých alb. Jako jičínský radní a zastupitel se rozhodující měrou také zasloužil o rekonstrukci objektu Židovská 100 a prosazoval i obnovu dalších židovských památek v Jičíně. V posledních letech uspořádal řadu výstav fotografií, které se setkaly s velkým ohlasem veřejnosti.

Závody jičínských mateřských škol 26. 5. 2017

AC TJ Jičín uspořádal 26. 5., jako každý rok na stadionu V Lípách závody jičínských mateřských škol. Ideální počasí orámovalo akci, kde si přišli malí závodníci, jejich učitelky a také diváci na své. Na 150 dětí soutěžilo ve sprintu na 30 m, skoku do dálky z místa a hodu míčkem. Klání bylo korunováno štafetovým závodem, v němž zvítězilo družstvo MŠ Fügnerova, které si odneslo pohár. Pořadatelé připravili pro všechny závodníky medaile s logem atletiky. Výsledky závodů a fotografie, které pořídila jedna z maminek, paní Martina Langhansová, najdete níže.

 

Výsledky:  Přebory MŠ

Fotogalerie: ZDE