Archiv rubriky: příspěvky na hlavní stránce

Školka

 

Stav předškolního vzdělávání, co se týče míst pro děti předškolního věku je dobrý. V posledních letech se při přijímacím řízení dostalo na všechny oprávněné žadatele, byly přijaty i děti, které nemají bydliště na území města a ještě zbylo po zápisech pár volných míst (2017 dvě desítky a 2018 devět). Je pravdou, že potřeba výstavby nové školky v budoucnu je nevyhnutná. Nebude to však ovlivněno žádnou populační explozí, ale původní školka na Větrovělogicky jednou doslouží. Současné vedení města již investovalo nemalé finanční částky z veřejných zdrojů do své vize přístavby stávající MŠ Máj. Podle jejich názoru by se měla její kapacita zvýšit o stovku školáčků. Tolik míst skutečně Jičín nepotřebuje. Vznikla by tak megaškolka, ve které by se vzdělávalo více jak 250 žáků. Osobně si myslím, že to není nejšťastnější řešení. Samo množství dětí bude značným logistickým problémem. Další problém vidím v nadměrné dopravní zátěži lokality, neboť v současné době většina rodičů vozí své ratolesti do školky autem. Prostě rozšiřovat školku v centru města mi nepřipadá nejšťastnější. Podle mého soudu je výrazně lepším řešením situovat podstatně menší školku do prostoru budoucí nové výstavby v objektu bývalých kasáren v Lipové aleji, s čímž také počítá vítězný návrh společnosti „CUBOID ARCHITEKTI“, v architektonické soutěži na zástavbu kasáren. Nejenom, že ubude dopravních problémů, ale děti se dočkají mnohem příznivějšího prostředí. Kousek je to na vycházky do přírody na Čeřovku, kousek na sportoviště na městském stadionu, plavecká výuka „přes silnici“, do centra města rovněž není daleko. Pro hraje i otázka spádovosti. Lokalita „Čeřovky“, nedaleké Sedličky a především budoucí výstavba desítek rodinných a několika bytových domů jistě zajistí dostatek klientů zařízení. Je na vás, občanech Jičína zvážit, zda by navrhované řešení v kasárnách nebylo pro všechny lepším řešením.

Petr Šindelář, člen Komise pro výchovu a vzdělání

Výstavba kasárna dle návrhu společnosti Cuboid Architekti

Verba movent…(časy se mění)

V režii starosty Jičína, JUDr. Jana Malého (ANO), dříve KSČ a místostarosty Ing. Jana Jiřičky, kdysi místopředsedy Výboru lidové kontroly při ONV v Jičíně, byl u Valdštejnovy loggie v pondělí 16.4.2018 slavnostně zasazen strom Olgy Havlové, na počest disidentky a respektované první dámy sametové revoluce. Komu z nás paměť sahá před listopad 1989, musí se minimálně pozastavit nad tím, jak se časy mění… Olga by zřejmě o tuto poctu od obou jmenovaných pánů nestála. Dlužno podotknout, že obě dámy na snímku,(předsedkyně Nadace O.Havlové a ředitelka Knihovny Václava Havla) si těchto skutečností nebyly vědomy.

Návštěva kraj – BabišBUS…

 

Za zmínku stojí postoje dvou starostů z našeho kraje. Oba se vyjádřili v Jičínském deníku k návštěvě Babišova autobusu naplněného vládou bez důvěry v demisi v Hradci Králové v pondělí 9.4.2018.

Laskavý čtenář nechť si vyhodnotí oba postoje sám.

Dotázal jsem se telefonicky primátora Hradce Králové, proč se také nevyjádřil a odpověděl mi: “ Za mnou radši nepřišli!“ JDK vyzývá své členy a příznivce k účasti na plánovaných demonstracích za slušnou vládu, které se budou konat v mnoha městech ČR.

Viz příloha.

Za JDK MS

JDK: Chceme pro občany více svobody a zbavit je byrokratické a státní šikany

Chceme pro občany více svobody a zbavit je byrokratické a státní šikany

Stav svobody v naší zemi je žalostný! Tzv. politická korektnost je náhražkou cenzury a totalistického jediného správného názoru. Lepší je korektní lež než někomu nepříjemná nekorektní pravda.

To je stav, se kterým bychom se neměli smiřovat. Občanské svobody jsou pod útokem sociálních inženýrů a regulátorů všeho a všech. Právní řád se topí v zákazech, omezeních, nařízeních, vyhláškách, jejich novelách a regulacích. Byrokracie má hodně práce a může bujet a bobtnat, ale na úkor nás všech.

Chceme minimalizovat byrokratickou buzeraci. Je třeba užívat zákonů tak, abychom občanům nevytvářeli překážky a naopak jim dopřát co nejvíce svobody. Konejme a rozhodujme v mezích zákona a minimalizujme byrokratickou mašinerii. Nevytvářejme svobodě další bariéry!

Slibujeme našim voličům, že za to budeme bojovat.

Svoboda je základní podmínkou pro zdravý rozvoj našeho města i život nás všech!

 Jičínský demokratický klub vstupuje do volebního roku a bude vás seznamovat se svým programem. V našem městě jsme byli za poslední léta svědky tvorby novel a nařízení, jež jsme průběžně kritizovali. Ať se to týká omezování provozní doby, protikuřáckého zákona a dalších nesmyslů vycházejících z lůna přebujelé byrokracie naší země. Samotné zákony jsou tak nepřehledné, že sami právníci jsou mnohdy nad jejich výkladem bezradní. Jako by bylo málo omezení, nařízení, povolení, inkluzí apod. Město má spravovat samo sebe, zlepšovat prostředí a infrastrukturu pro život svých občanů a návštěvníků, dbát o čistotu, bezpečnost a chod služeb, být nápomocno podnikatelským aktivitám dbát o životní prostředí. Zde vidíme hlavní roli radnice. Nikoliv ve vymýšlení nesmyslných nařízení, novel a pochybných projektů. V období posledních tří let jsme  to deklarovali,  i když jen z opozičních lavic.

Na webových stránkách www.jdkjc.cz a v Novinách JDK, které vyjdou, vás postupně budeme seznamovat s naším volebním programem a lidmi, kteří jej budou naplňovat. Během volebního období o nás bylo, je a jistě ještě bude slyšet ale i vidět. Naši členové aktivně pracují v komisích a výborech ve městě, jsou činní ve sportovních, kulturních, vzdělávacích institucích a programech. Z našich řad vzešlo hnutí mladých lidí, s názvem JIČÍN ŽIJE, které velmi vydařenými festivaly a kulturními akcemi dokázalo rozhýbat a ozvláštnit naše ve svých kolejích zaběhnuté a podřimující město.

Zveme vás ke sledování našich stránek, kde budeme prezentovat naše vize a myšlenky.

Za JDK  Miloš Starý

 

Fotogalerie z výstavy Kuks 2016 – 2017

 

S odkazem na nedávno zveřejněnou pozvánku na výstavu Kuks 2016 – 2017 sdílíme odkaz na fotogalerii z vernisáže.

Malířské skvosty z Kuksu lákají návštěvníky na krajský úřad🖌️🔝🎨🖼️Vestibul Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se…

Zveřejnil(a) Královéhradecký kraj dne 30. leden 2018

Vyjádření k hospodářskému výsledku města Jičína za rok 2017

I takto lze formulovat  rozpočtové fiasko…Optimistický rozpočet, který „uvařilo“ naše vedení města nevyšel. Účet bez hostinského napsali už na podzim. Realita je jiná. Budeme veřejnost podrobně informovat. Utraceno víc než jsme si mohli dovolit a to neopravili jedinou ulici. Hlavně že utrácíme za nesmyslné projekty, které se nikdy neuskuteční….

Vyjádření v komuniké pro tiskovou konferenci uvádíme níže.

MS

 

Rozpočtový zůstatek z loňska byl na konci prosince necelých 64 milionů Kč

Ekonomický odbor předložil RM výpis plnění rozpočtu města v roce 2017 ve vybraných položkách. Na základě toho lze vypočítat zůstatek finančních prostředků z loňska k samému konci roku 2017. Činil 63 893 983 Kč. Jde o finance, které se „překlopily“ do letošního rozpočtu. Po odečtení jistoty a kauce na akci zateplení MěÚ 17. listopadu, zůstatku v sociálním fondu a prostředků na pěstounskou péči tento zůstatek činil 62 860 679 Kč. Rozpočet na letošní rok, schválený v prosinci 2017, počítá se zůstatkem 65 752 250 Kč. Je tu tedy jistý rozdíl oproti rozpočtovému prosincovému předpokladu a skutečností a tuto záležitost již projednal finanční výbor města.  RM informaci vzala na vědomí.

 

Prezidentské volby 2018

 

V JDK jsme sledovali s napětím vývoj prezidentských voleb. Respektujeme demokracii a hlas lidu. Mezi našimi členy a příznivci bychom asi těžko hledali voliče Miloše Zemana. Distancujeme se od vulgárních a tendenčních komentářů na sítích a v médiích. Respektujeme právo každého na vlastní názor i když nesouzní s naším. Uvádíme tento zajímavý text hodnotící právě ukončenou prezidentskou volbu.

https://www.facebook.com/groups/316052262201767/permalink/363440680796258/

 

MS