Archiv rubriky: Úterní Jičínské debaty

Setkání s prvním jičínským starostou po roce 1989 Ing. Ivanem Matějkou

V úterý 8. července si členové Jičínského demokratického klubu na své pravidelné setkání pozvali Ing. Ivana Matějku – jičínského rodáka, skauta, divadelníka, amatérského herce, velkého patriota a prvního jičínského starostu po roce 1989 a posledního laureáta Ceny Jičína. Pan Matějka členům JDK povyprávěl o situaci v porevoluční době a o volbách do zastupitelstva města.

Prvním starostou v porevoluční době

Ing. Ivan Matějka se stal 5. prosince 1990 prvním svobodně zvoleným starostou v porevoluční době. Jeho ryzí charakter, pracovitost a nadšení bylo pro město Jičín velkým přínosem. Za zmínku stojí rekonstrukce Husovy ulice a vznik pěší zóny, generální oprava prostor loutkového divadla Srdíčko, generální oprava chrámu sv. Jakuba, postavení nové čistírny odpadních vod, restaurování pomníku Mistra Jana Husa, kolaudace Porotního sálu, výstavba zimního stadionu s umělým ledem, dokončení rekonstrukce 1. základní školy atd. Pan Matějka patří také mezi zakladatele festivalu Jičín – město pohádky, v roce 1993 navázal kontakt s partnerským městem Erbach nebo zorganizoval oslavy výročí 700 let města Jičína.

Držitel Ceny města Jičína

Ing. Ivan Matějka obdržel 3. prosince 2013 Cenu města Jičína. Tato cena je od roku 2007 udělována osobnostem, které přinesly prospěch občanům i samotnému městu Jičínu v jakýchkoli oblastech života, např. kulturní, sociální, sportovní, společenské, ekonomické, vědecké, technické, vzdělávací, podnikatelské apod.

Členové JDK panu Matějkovi děkuji za jeho návštěvu.

Slavnostní otevření bývalé židovské školy v Jičíně

17. června 2014 se členové Jičínského demokratického klubu zúčastnili slavnostního otevření bývalé židovské školy. Slavnostní otevření bylo zahájeno vernisáží souboru obrazů Deníky Franze Kafky od Michaila Ščigola a příchozí se mohli zaposlouchat do tónů houslí Jitky a Ondřeje Koláčných. Po vernisáži také proběhla plánovaná komentovaná prohlídka domu.

Dům Židovská čp.100 – bývalá židovská škola

Dům č.p. 100 v Židovské ulici je rozsáhlý objekt v rámci bývalé židovské části Jičína. Dům vystavěl v roce 1842 Salomon Fried na spáleništi dvou domů na parcelách římská I a římská II v jičínském ghetu. V roce 1875 budovu zakoupila Izraelská náboženská obec v Jičíně a v domě zřídila židovskou školu, kde se vyučuvalo německy. V domě také byla zimní modlitebna a rabinát. V roce 2006 dům od Města Jičín získala Federace židovských obcí v ČR. Bývalá židovská škola byla v roce 2009 zařazena do projektu Revitalizace židovských památek v ČR.

Oprava židovské školy trvala 3 roky

Dům Židovská č. p. 100 se otevřel po náročné tříleté rekonstrukci v rámci síťového projektu 10 hvězd – Revitalizace židovských památek (www.10hvezd.cz). Projekt je realizovaný Federací židovských obcí a byl financován z Integrovaného operačního programu, který měl podtitul „Vracíme památky do života“.

Cílem rekonstrukce bylo nejen opravit tuto významnou jičínskou kulturní památku, ale najít pro ni jiné kulturní využití. S odkazem na Jičín jako rodiště významného spisovatele, novináře a dramatika Karl Krause, od jehož narození letos v dubnu uplynulo 140 let, bude v budově umístěna stálá expozice Židovští spisovatelé, dramatici a kritici konce 19. a první poloviny 20. století, dále návštěvnické centrum zaměřené na židovské památky v regionu, výstavní a přednáškový sál.

Do projektu byla také zařazena jičínská synagoga, která doznala drobných úprav a osazení repliky desatera na svatostánek. Jičín je tak díky projektu propojen s dalšími devíti místy židovských památek v ČR (Brandýs nad Labem, Úštěk, Plzeň, Březnice, Polná, Nová Cerekev, Boskovice, Mikulov, Krnov).

Fotogalerie z této akce můžete shlédnout ZDE

Setkání s primátorem Hradce Králové

11. června 2014 navštívil členy Jičínského demokratického klubu MUDr. Zdeněk Fink – zastupitel Královehradeckého kraje, primátor města Hradce Králové a lídr Hradeckého demokratického klubu (HDK).

Hradecký demokratický klub je otevřeným sdružením královéhradeckých občanů, kteří mají zájemo věci veřejné a jako klub se pravidelně účastí voleb do Zastupitelstva města Hradec Králové. Voličům nabízí kandidáty, kteří jsou připraveni dát své schopnosti ve prospěch města a jeho budoucnosti. Schopnosti kandidátů si voliči mohli a mohou ověřit na jejich profesních i zájmových výsledcích. U zvolených zastupitelů pak samozřejmě i na jejich působení při správě věcí veřejných.

 

Více informací o Hradeckém demokratickém klubu můžete nalézt zde:  http://www.hdkhk.cz/

Kdo je Zdeněk Fink

Vystudoval Univerzitu Karlovu v Hradci Králové, Lékařskou fakultu, kde získal titul MUDr. Od roku 1974 pracoval ve FN Hradec Králové jako sanitář a uklízeč, od roku 1981 pak jako lékař na otorinolaryngologické klinice. V roce 1994 začal provozovat soukromou lékařskou praxi ve stejném oboru. Roku 1998 úspěšně kandidoval do Zastupitelstva města Hradce Králové, jehož členem je dodnes. Od roku 2002 je zde pak i členem Rady města. Mezi lety 2004–2008 byl členem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, opět se stal krajským zastupitelem v roce 2012. V roce 2010 byl v páté volbě zastupitelstva zvolen primátorem Hradce Králové.

Více na stránkách:  http://www.zdenekfink.cz/

Autor: Petr Knápek

Výstava fotografií Igora Gilbo v Jičíně – Přiblížení událostí na Kyjevském Majdanu

V pondělí 2. června 2014 proběhla ve velké zasedací síni Městského úřadu v Jičíně přednáška reportéra Igora Gilbo o událostech na Kyjevském Majdanu. Součástí přednášky byla také výstava fotografií a promítání filmu. Igor Gilbo se narodil v roce 1943 v ruském Archangelsku. Věnoval se mnoha profesím. Je reportérem, fotografem a vydavatelem. Miloš Starý spolu s Michailem Ščigolem jej pozvali do Jičína, aby nám přiblížil události na kyjevském Majdanu od listopadu 2013 do 21. února 2014, kdy občané povstali proti banditskému Janukovyčovu režimu a pak bránili pouze holýma rukama a kameny toto náměstí proti represívním silám, které neváhaly použít střelbu do lidí.

Bezprostřední svědectví o občanském vzepětí obránců Majdanu proti zvůli státní moci

Ruská a proruská propaganda označila obránce nálepkami nacionalismu a fašismu a celý konflikt moderovala jako nacionalistický. Mezitím probíhala jednání politiků, vytvoření prozatímní vlády, útěk prezidenta… To však v Gilbově dokumentu neuvidíte. Je to bezprostřední svědectví o občanském vzepětí obránců Majdanu proti zvůli státní moci. Gilbo chtěl ukázat rozdíl mezi Majdanem 2004, kdy lidé chtěli svého cara-báťušku  a Majdanem 2014, kdy lidem došlo, že si musí začít vládnout ve své zemi sami. Výstava fotografií Igora Gilbo je ve velké zasedací místnosti jičínské radnice. Film za přítomnosti autora a beseda proběhla na začátku června a 19. 6., kdy přišli žáci ZŠ, Lepařova gymnázia, Kamarádi ze stacionáře a zájemci z řad veřejnosti, kterým iniciátoři výstavy promítli film a odpověděli na otázky.

Originál letáčku od Igora Gilbo je ke stažení ZDE:  Majdan_Tak to bylo..

21. srpna 2014 chystají organizátoři výstavu fotografií v biografu Český ráj a pozvou širokou veřejnost na shlédnutí dokumentárního filmu.

 

Autor: Miloš Starý

 

Sociální služby města Jičína

Dne 20. května 2014 se našeho pravidelného setkání v kavárně Divá Bára zúčastnil Mgr. Tomáš Kolátor – ředitel Sociálních služeb města Jičína. Pan ředitel informoval členy Jičínského demokratického klubu o organizaci Sociální služby města Jičína, která je příspěvkovou organizací. Tato organizace se skládá z níže uvedených 3 objektů:

Domov pro seniory

Posláním zařízení je poskytování nepřetržitých služeb osobám, kterým nelze zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí, formou pobytové služby domov pro seniory. Jedná se o poskytování kvalitní a odborné služby kvalifikovaným personálem, reagování na měnící se životní situaci uživatelů tak, aby v co největší možné míře byla zachována důstojnost života a individuální potřeby i v závěrečné fázi života.

Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby Sociálních služeb města Jičína je poskytovat uživatelům služby sociální péče v jejich přirozeném domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu a domácnost, při zajištění stravy a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služby jsou poskytovány celoročně v pracovní dny v době od 6.30 do 15.00 hodin, ve dnech pracovního klidu v době od 8.00 do 10.00 hodin je dosažitelnost pečovatelky na telefonu.

Denní stacionář Domovinka

Posláním Denního stacionáře Domovinka Sociálních služeb města Jičína je poskytovat v budově Denního stacionáře Domovinka služby uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v době, kdy o ně v domácím prostředí nemohou pečovat jiné osoby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Služby jsou poskytovány celoročně v pracovní dny v době od 7.30 do 16.30 hodin.

 

Pan ředitel Kolátor informoval členy JDK také o zdrojích financování, nákladech na lůžko a nabízených službách.

Plnění rozpočtu v oblasti „Práce a sociální věci“ v roce 2013 je ke stažení zde:  Plnění_2013_-_Sociální_služby

Rozpočet pro rok 2014 je ke stažení zde:  Rozpočet_2014_-_Sociální_služby

Autor: Petr Knápek

Revitalizace židovských památek v Jičíně

13. května 2014 si členové Jičínského demokratického klubu pozvali na své pravidelné setkání Ing. Jana Kindermana, který stojí v čele sdružení BAŠEVI v Jičíně. Ing. Kinderman nám během setkání vysvětlil princip hospodaření židovských obcí a jejich zkušenosti s nabytým majetkem. Seznámil nás s projektem na záchranu židovských památek „10 hvězd“, jehož je koordinátorem. Jičín je součástí tohoto projektu a v červnu bude otevřeno kulturní a vzdělávací centrum v opravené židovské škole u synagogy.

Revitalizace židovských památek v České republice

Cílem tohoto projektu je vytvořit centrálně koordinovanou a metodicky řízenou síť deseti oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které budou prezentovat jedinečné kulturní dědictví České republiky. Oblastní centra židovské kultury vzniknou na území sedmi krajů v následujících lokalitách: Úštěk, Jičín, Brandýs nad Labem, Plzeň, Březnice, Nová Cerekev, Polná, Boskovice, Mikulov a Krnov. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více informací o projektu: http://10hvezd.cz/

Více informací o obecně prospěšné společnosti Baševi: http://basevi.cz

 

Autor: Petr Knápek

 

 

 

Pozvánka na slavnostní otevření bývalé židovské školy v Jičíně:

Slavnostní otevření bývalé židovské školy