JDK nominovala pana Petra Volfa na Cenu města Jičína

Petr Volf se narodil v roce 1940 v Jičíně. Na Filmové akademii múzických umění studoval obor kamera u doc. Šmoka. Po absolutoriu v roce 1965 působil na katedře kamery jako asistent. Svůj další profesní život spojil s Krátkým filmem Praha, kde za třicet let natočil asi 300 filmů, většinou s uměleckou tematikou (výtvarné umění, architektura, hudba), ale i filmy populárně vědecké, vzdělávací a instrukční. V roce 1985 se seznámil s Milanem Maryškou a Jaromírem Štětinou a nastala nová etapa, která začínala na Špicberkách a pokračovala na Sibiři a v odlehlých končinách Sovětského svazu. Jako režisér natočil asi 10 filmů, mj. portréty osobností (Josef Páleníček, M. V. Kratochvíl, Vilém Závada), hudební a taneční náměty i film o sběratelích starých automobilů. Nyní se zabývá fotografií a vystavuje krajiny z Arktidy, Irska, Francie a Podkrkonoší, fotografie automobilů a v poslední době i komentované obrázky ze starých alb. Jako jičínský radní a zastupitel se rozhodující měrou také zasloužil o rekonstrukci objektu Židovská 100 a prosazoval i obnovu dalších židovských památek v Jičíně. V posledních letech uspořádal řadu výstav fotografií, které se setkaly s velkým ohlasem veřejnosti.