Jičín součástí geoparku Český ráj?

Geopark Český ráj je jediným geoparkem v rámci UNESCO na území ČR. Vznikl v r. 2005 jako první na území nových členských států EU a zahrnuje nejkrásnějí přírodní scenérie okolí Turnova, Nové Paky a…… světe div se, Jičína.

Přestože geopark Český ráj existuje od roku 2005, největší město, které je logicky vstupní branou z jihu, ještě ani v r. 2014 součástí geoparku není. Tedy je a není. Díky aktivitám našich předních vulkanologů a vedení geoparku se nově do geoparku zařazují významné a krásné krajinné prvky – Čeřovka, Zebín a Veliš. Plánované rozšíření tak posouvá hranice více na jih a město Jičín již celé leží uvnitř geoparku – tedy geograficky a formálně. Myslím, že by bylo dobré, no spíše skvělé z té formality jednou vystoupit, užívat si darovaného fenoménu – krajiny Českého ráje, ale také výrazně a aktivně přispět k jejímu rozvoji a pochopení. Možná to bude znít dost podivně, snad Marťansky (zejména v době nesplnitelných slibů politiků různých partají), ale začlenění do geoparku nenabízí rychlé zbohatnutí, nenabízí ani okamžité materiální výhody vůči ostatním regionům. Nabízí šanci, příležitost, kterou je dobré chytit pořádně za pačesy. Geopark poskytuje světovou značku, a to není málo.

Město, resp. občané a organizace Jičína by proto měli sami nabídnout aktivity a podílet se na chodu geoparku – investice není přikazována ani limitována, návratnost záleží pouze na formě a intenzitě propagace a šikovnosti místních občanů, o které nepochybuji. Počáteční investicí mohou být i nová pracovní místa, popř. sezónní pracovní místa (např. průvodci v oblasti). Pod hlavičkou geoparku mohou probíhat přednášky, semináře, konference, tvorba naučných stezek, sportovní podniky, soutěže, významné a zřejmě nejvýznamnější by mohlo být zapojení aktivit místních škol všech stupňů.

Z hlediska rozvoje města a přínosu do budoucna je to jednoznačně propagace geoturismu pod hlavičkou UNESCO (např. rozvoj geocachingu atd.), s tím může výrazně růst zájem tuzemských a zahraničních partnerských organizací, škol, vědeckých institucí, což v důsledku přináší i růst nároků na ubytovací kapacity, hoteliérství, restaurační zařízení, inovace muzejních expozic, atd. Všechny tyto aktivity mohou povzbudit rozvoj drobného až středního podnikání (tiskařské firmy, různá řemesla – dřevo, drobné stavby, infotabule, turistické předměty, potisky skla, triček, atd. atd.). V neposlední řadě je to i možnost dosáhnout na grantové prostředky, evropské finance, zviditelnění této části regionu.

Podstatné pro život občanů, firem a organizací je absolutní nezávislost na geoparku, který neurčuje žádná omezení pro činnost měst, obcí, aktivit investorů a podnikatelů – jednoduše řečeno, činnost geoparku neupravuje legislativa.

Plnohodnotným začleněním Jičína do geoparku Český ráj získá město konečně důstojnou pozici v oblasti Českého ráje. Zda a jak toho dosáhneme je jen na nás.

doc., RNDr. Martin Košťák Ph.D