Jičínský demokratický klub

Jičínský demokratický klub vznikl koncem roku 2013 a jeho zakladateli jsou zastupitelé Petr Šindelář a Miloš Starý, bývalý radní a zastupitel Josef Kužel a mladý inženýr Petr Knápek, jičínští patrioti, bezpartijní kandidáti. Inspirací nám byli naši kamarádi z Hradce Králové, kterým před lety začala vadit hegemonie tzv. velkých stran na radnici. Dokázali vytvořit koalici a mají svého primátora. Dokázali, že to jde i bez nadvlády velkých partají. Mají širokou koalici, v níž vládnout není lehké, ale demokracie ani nemůže být jednoduchá jako vláda jedné strany. Navrhli nám, abychom pod jejich záštitou šli do voleb a dali nám do vínku cenné rady.

Přestože byl JDK součástí opozice, podařilo se nám naplnit řadu bodů z našeho volebního programu. Město fungovalo a funguje. Je v dobré finanční kondici, pokouší se o nové dotace, doplňuje se nadstavbová infrastruktura a život jde dál.

Naši zastupitelé aktivně vystupují na různá témata v zastupitelstvu, pracují ve výborech a komisích, podílí se na akcích pořádaných městem. Od konce roku 2013 se scházíme v kavárně našeho klubu, kde se pravidelně věnujeme tématům, která nás zajímají a mají vztah k našemu městu. V JDK je řada výjimečných osobností, které už něco dokázaly a mají co říci k rozvoji města v oblasti ekonomiky, vzdělávání, kultury, sportu, vědy, historického dědictví, sociálních věcí, zdravotnictví, architektury a dalších. Jsou nositeli témat, jejichž správné uchopení může pomoci našemu městu, ale chtějí i aktivně pracovat. Chceme ukázat nový přístup k vedení města, slušnost, kultivovanou komunikaci a spolupráci se všemi subjekty, jimž jde o dobrou věc a zaměřit se nikoli na politikaření, ale na odpovědnou a smysluplnou práci pro Jičín a jeho občany.