Členové JDK

Zodpovědnost a pracovitost jsou lidské vlastnosti, které jsou z pohledu Jičínského demokratického klubu zásadní při prosazování zájmů města Jičína a jeho obyvatel.

Členům Jičínského demokratického klubu byly položeny 2 otázky: „Odkud mne znáte?“ a „Proč kandiduji?“. Odpovědi od jednotlivých členů se dozvíte níže.

Miloš Starý

Odkud mne zMiloš Starýnáte?

Za více než půlstoletí života v Jičíně mne mnozí znají díky původní profesi učitele, kdy z mých bývalých žáků jsou rodiče mnohdy už dospělých dětí. Z období mé obchodní činnosti mne znají mí bývalí zákazníci a klienti. Příznivci atletiky si mne pamatují jako čtvrtkaře za AC TJ Jičín, dnes už jen funkcionáře tohoto oddílu, pořadatele Mikulášského běhu a trenéra těch nejmladších atletů a rozhodčího. Jiní pak jako organizátora důstojnických večírků, malířských plenérů a mnoha výstav. V posledních 6 letech i zastupitelele a člena statutárních orgánů organizací vlastněných městem a z  obřadní síně. Mám v Jičíně řadu spolužáků ze základní školy a Lepařova gymnázia, přátele, kamarády a známé.

Proč kandiduji?

Do politiky jsem vstoupil po krátkém působení v OF v revoluční a porevoluční době až před 6 roky jako nestraník. Pro kandidaturu v komunálních volbách mne vede nespokojenost s prací zastupitelstva na něž nemohu být vůbec pyšný i rady města. Jsem přesvědčen, že komunální politika narozdíl od parlamentní se dá ovlivnit. A je třeba ji ovlivnit ve smyslu stranické nezávislosti a práce ve prospěch Jičína; neutápět se v osobních i stranických sporech a naplňování ambic ctižádostivých jedinců. Rád bych přispěl ke kultivovanému dialogu se všemi, kteří chtějí dělat pro město bez intrik a politických handlů, které do komunálu, nepatří. Věřím, že město by mělo postupovat koncepčně a strategicky plánovat v kapitolách jako je například školství. Zdá se, že v poslední době se od dlouhodobých koncepcí upustilo a řeší se problémy ad hoc podle toho, kdo jak křičí. Rovněž je třeba propojit více místní firmy se životem ve městě. Jsou to ony, kdo dává práci našim občanům.


Petr Šindelář

Petr ŠindelářOdkud mne znáte?

V Jičíně žiji bezmála šedesát let a mám zde mnoho kamarádů a dobrých přátel. Mnohým občanům města jsem znám především ze svého více jak dvacetiletého působení na 4. základní škole, ať už bývalým žákům, či rodičům žáků současných. S řadou z nich jsem se potkával pod basketbalovými koši, či na atletickém stadionu, ať již jako aktivní sportovec, či v současnosti jako trenér, funkcionář, či pořadatel sportovních klání především pro mládež. V posledním období jsem do podvědomí jičínské veřejnosti vstoupil jako člen městského zastupitelstva.

 

Proč kandiduji?

Jako jičínský patriot se o dění ve svém městě zajímám po celý život. Proto jsem také, jako nestraník, přijal nabídku ODS kandidovat v komunálních volbách a byl zvolen do současného zastupitelstva. Moje naivní představa, že by se ve městě nemělo politikařit, ale spolupracovat ku jeho prospěchu, vzala záhy zasvé a rozhodně na současné zastupitelstvo nejsem nikterak hrdý. Proto jsem spoluinicioval vznik nového uskupení, jehož smyslem by nemělo být hraní si na politiky, ale hledání spolupráce napříč všemi subjekty, ku prospěchu většiny jičínských občanů. Dres tohoto uskupení chci reprezentovat i v nadcházejících komunálních volbách. Přál bych si, a ve své působnosti se budu snažit, aby se v jednotlivých oblastech života města pracovalo smysluplně a ve shodě. Aby schvalované projekty měly většinovou podporu.


Petr Knápek

Odkud Petr Knápekmne znáte?

Pocházím z Valdic a v Jičíně žiji od svých 9-ti let. Vystudoval jsem Masarykovu obchodní akademii a následně Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Manažerské účetnictví a finanční řízení podniku. Během studií jsem získal pracovní místo ve společnosti ČSOB Leasing a.s., ale mým přáním bylo se vrátit do mého rodného města, které je pro mě tím pravým místem pro život. Mé přání se splnilo koncem roku 2013, kdy jsem nastoupil do společnosti Ronal na pozici finanční controller. V minulých letech jsem byl členem kontrolního a následně finančního výboru města Jičín.

 

Proč kandiduji?

Jičín považuji za jedno z nejkrásnějších měst v naší zemi a velice si vážím toho, co zde bylo vybudováno a jaké podmínky k životu město nabízí. V této cestě je třeba pokračovat a vytvářet ideální podmínky pro další generace. Jedním z důvodů mého návratu do Jičína je chuť se zapojit do veřejného dění a svým aktivním přístupem pomoci k dalšímu rozkvětu našeho města. Podporuji svou kandidaturou Jičínský demokratický klub, jehož členové jsou schopní a pracovití lidé, kteří chtějí prosazovat zájmy města Jičína a jeho obyvatel.


Stanislav Novák

Odkud mStanda Novákne znáte?

V Jičíně bydlím celý svůj život a spojuji s ním i svou budoucnost. V našem městě jsem nejprve strávil 18 let studiem. Postupně jsem absolvoval III. ZŠ, Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu v Jičíně a i první dva roky studia na Technické univerzitě v Liberci jsem mohl díky konzultačnímu středisku v Jičíně studovat taktéž „doma“. Při studiu vysoké školy jsem již byl v pracovním procesu a svou profesní budoucnost jsem spojil s Českou poštou s.p. V mých začátcích mě lidé mohli potkávat za poštovní přepážkou na malé pobočce České pošty v Jičíně na Novém Městě. Díky nynější pozici referenta poštovních služeb v oddělení provozní kontroly Jihovýchod již nejsem Jičíňákům tolik na očích, jelikož se mé pole působnosti rozšířilo z Jičína na celé Východní Čechy.


Proč kandiduji?

Není mi lhostejný osud města, kde žiji. Cítím, že město Jičín pro mě udělalo hodně. Mám zde byt, práci, umožnilo mi vysokoškolské studium a v mých očích mi zde po kulturní a sportovní stránce mnoho věcí neschází. Kandiduji tedy proto, abych i já mohl „na oplátku“ přispět k realizaci potenciálu našeho města. Chtěl bych se zapříčinit o to, aby se v Jičíně „nehrála velká politika, velkých politických stran.“ Aby zastupitelé města nahlíželi na zájmy většiny a ne jednoho, či několika jedinců. Chtěl bych přinést větší informovanost pro ty, kterým není osud města lhostejný, a chtějí se podílet na jeho budoucí prosperitě. Rád bych se zasloužil o větší kontrolu v oblasti financí tak, aby každý občan věděl, na co byly prostředky a v jaké výši použity.


Dominika Prachařová

Dominika PrachařováOdkud mne znáte?

V Jičíně jsem se narodila a bydlím zde již 22 let. Studovala jsem zde základní školu a byla členkou několika sportovních oddílů. V posledních letech jsem působila mimo Jičín – střední školu jsem vystudovala v Nové Pace a nyní studuji univerzitu v Liberci. Ačkoli jsem i vycestovala na rok do zahraničí, ráda jsem se opět vrátila do Jičína a nyní si tohoto krásného města vážím o to víc.

 

 

Proč kandiduji?

Do komunální politiky jsem se rozhodla kandidovat jakožto jedna z mála žen. Ráda bych přispěla svým mladistvým a zároveň ženským pohledem na věci týkající se města, ve kterém bydlím. Jsem velkým milovníkem historie a přírody, kterou bych chtěla v Jičíně nejen zachovat, ale podpořit i návrhy na její rozšíření.


Josef Kužel

Josef KuželOdkud mne znáte?

V Jičíně žiji od roku 1971 a mnohým spoluobčanům jsem znám jako kantor na 4.ZŠ,kde jsem působil 13 let. Později jako ředitel na ZŠ a MŠ 17.listopadu,na které jsem prožil 17 let. Za velký úspěch považuji přístavbu tolik potřebné sportovní haly v areálu školy. Nejen pro žáky, ale i pro jičínské nadšence jsem organizoval různé sportovní akce. Po několik let organizuji republikové kolo Ocelového muže, okresní soutěže žáků v Poháru rozhlasu, ve všestrannosti /OVOV/. Aktivně působím v atletickém oddíle jako trenér mládeže a funkcionář. Asi deset let jsem byl členem smíšeného pěveckého sboru Foerster a v návaznosti na to jsem pro žáky školy organizoval pěvecké soutěže.

Proč kandiduji?

V komunální politice v Jičíně jsem působil v předchozích dvou volebních obdobích. Jako nestraník jsem měl při důležitých rozhodováních na mysli především to, aby můj hlas posloužil většině spoluobčanů. V současné době stále více vystupuje v našem městě do popředí politikaření, osobní zájmy některých politiků jsou upřednostňovány před zájmy občanů. Se svými zkušenostmi se budu rád podílet na celkovém ozdravení jičínské politiky.


Luboš Splítek

Odkud mne zLuboš Splíteknáte?

Narodil jsem se v Chomuticích, kde jsem chodil do ZŠ, následně jsem studoval na SPŠ Jičín a studia jsem dokončil na VŠST Liberec. Jelikož v Jičíně žiji již 25 let, cítím se nyní jako rodilý jičíňák. Za tuto dobu jsem si Jičín a jeho okolí zamiloval a cítím potřebu tomuto krásnému městu něco obětovat.   V současné době pracuji ve slévárně Seco Group Jičín a.s. jako vedoucí technické přípravy výroby. Několik let jsem trénoval fotbalovou přípravku jičínských nadějí. Jelikož se v Jičíně koná mnoho zajímavých kulturních akcí, pokud mi to ostatní povinnosti dovolí, velice rád se jich účastním. Obvzlášť mě zajímá hudba, které se věnuji jak aktivně, tak i pasivně. Byl jsem i členem, za minulého režimu perzekuované, Jazzové sekce.

Proč kandiduji?

Jičín je nádherné město s velkým potencionálem v oblasti kultury, sportu a  turistického ruchu.Chtěl bych svým dílem přispět k jeho ještě většího rozkvětu ve všech vedených oblastech . Nikdy jsem v žádné politické straně nebyl a ani nyní se nechci vydávat za politika. Na úrovni komunálních záležitostí musí jít jen a především o prospěch města a ne se utápět ve věčných sporech na základě stranické příslušnosti. Jde přece o spokojeného obyvatele Jičína !!!


Jiří Bílek

Jiří BílekOdkud mne znáte?

Nejsem Jičíňák původem. Smůla, ale co naplat… Za 25 let života v tomto krásném městě ze mne ale vyrostl jednoznačně Jičíňák srdcem. Můžete na mne narazit při mé práci, když řešíte své problémy s důchodovým či nemocenským zabezpečením, vás nebo vašich blízkých či vašich zaměstnanců. Můžete na mne narazit (zde ale po předchozích zraněních prosím opravdu jen obrazně) často při cyklistických vyjížďkách. A stejně, jako mi učarovala cyklistika, učaroval mi kraj kolem Jičína. Protože kde jinde můžu během několika málo hodin projet mezi skalami, ukrytými v hlubokých lesích, mezi poli v krásné kulturní krajině a jako prémii zdolávat kopce obklopující naše město. Jsem rád a hrdý na to, že žiji v Jičíně. A chci vám to dát najevo.

Proč kandiduji?

Začal jsem tím, že jsem jen tak koukal kolem sebe. Pak jsem se začal rozhlížet. Pak pozorovat. Pořádně pozorovat. Lidi i dění kolem nás všech. Od pozorování byl už jen krůček k myšlence a od myšlenky k přesvědčení, že nastal čas, ten správný čas začít. Začít trochu pomáhat. Té řadě zapálených, akčních i přemýšlivých Jičíňáků, scházejících se v demokratickém klubu. A jsem neochvějně přesvědčen, že všichni dohromady tak můžeme a budeme pomáhat městu. Našemu Jičínu.


Tereza Charousková

Tereza CharouskováOdkud mne znáte?

Před 3 roky jsem se do Jičína přistěhovala se svým mužem a tehdy 6 měsíčním synem Jakubem. Volné chvíle jsem se synem trávila v místním mateřském centru, kde jsem našla mnoho přátel. Protože ráda podporuji smysluplné aktivity, nabídla jsem pomoc mateřskému centru. Netrvalo dlouho a z návštěvnice se stala členka představenstva. Již druhým rokem se snažíme s manželem obnovit tradici jičínského volejbalu jako trenéři mládeže. Máme úspěchy v okresních i krajských soutěžích barevného volejbalu. V září nás čeká republikové finále, na kterém budeme Jičín reprezentovat se 4 (mini)týmy.

Proč kandiduji?

Kandiduji pro budoucnost našich dětí. Přála bych si pro ně lepší, efektivnější a smysluplnější život v Jičíně. Ráda bych tomu pomohla svou kandidaturou.


 Jiří Kotlář

Jiří KotlářOdkud mne znáte?

Za 40 let života v Jičíně jsem poznal mnoho lidí, kteří zde žijí a mají město rádi. Mám řadu spolužáků z 1. ZŠ, kde jsem potkal svého oblíbeného učitele a trenéra Josefa Kužela, který mne přivedl ke sportu a byl mým druhým otcem. Z odborného učiliště v Agrostroji, kde jsem se vyučil a jsem zámečnickému řemeslu věrný dodnes. Tato profese je užitečná i v atletice, protože mohu pomoci při opravách a modernizaci atletických sportovišť. Mnozí mne znají jako závodníka, rozhodčího, trenéra mládeže, funkcionáře výboru AC TJ Jičín a hospodáře oddílu. Vyznavači extrémních sportů mne potkávají při kláních v silových disciplínách a závodech ocelových mužů.

Proč kandiduji?

Na kandidátku mne pozvali moji kolegové atleti, kteří mají zkušenosti z místního zastupitelstva. Josefu Kuželovi, Petru Šindelářovi a Milošovi Starému věřím a jsem přesvědčen, že pokud ve volbách Jičínský demokratický klub uspěje, budou platnými členy vedení města a nezklamou důvěru voličů. Město potřebuje schopné a pracovité lidi, kteří dbají na dobré vychování.


Terezie Kopecká

Terezie Kopecká

Odkud mne znáte?

V Jičíně mám řadu přátel, kamarádů, spolužáků. Znáte mne možná i z atletického oddílu, kde jsem působila jako závodnice ligového družstva žen, dnes i jako funkcionářka výboru oddílu. Přestože jsem prožila několik let mimo Jičín jako studentka VŠ a později překladatelka, jsem tady doma .

Proč kandiduji?

Jičín je moje město. Po vysoké škole jsem žila a pracovala mimo. Jičín je místem v němž se lidem dobře žije a kde se cítím dobře. Máme tady nadstandardní infrastrukturu, co se týče občanské vybavenosti, sportu i kultury. Mnohé bylo už uděláno, mnohé lze vylepšovat. Chci, aby v Jičíně žily a vyrůstaly i mé děti a záleží mi na tom, jak se bude město rozvíjet. Mezi kandidáty JDK jsou lidé v něž mám důvěru a svou kandidaturou chci napomoci tomu, aby naše město bylo pro příští čas v rukou pracovitých a odpovědných lidí.


Zdeněk Kalináč

Odkud mneZdeněk Kalináč znáte?

Z Jičína, kde bydlím téměř celý život, mne ze školy znají moji spolužáci, kamarádi a přátelé. Ze skal pak mí spolulezci na laně a další jako cvičitele a oddílového funkcionáře. Z mé podnikatelské činnosti mne znají moji klienti a zákazníci, jimž se snažím odvádět dobrou a poctivou práci. Znají mne moji zaměstnanci, kterým dávám práci. Ve svém podnikání se usiluji o to, abych se mohl každému podívat zpříma do očí.

 

 

Proč kandiduji?

Jičín je můj domov, mám jej rád a stejně tak i přírodu Českého ráje a Prachovské skály. Není mi jedno, kam město směřuje. Za 25 let bylo mnoho uděláno, společnost se posunula, ale stále je co zlepšovat. Mrzí mne, že někteří lidé zapomněli na to, že svoboda není samozřejmostí. Jako kluk jsem poznal, co je to politická diskriminace. I proto jsem si vědom, že demokracie bez slušnosti, respektu ke svobodě ostatních a odpovědnosti nemůže dobře fungovat. JDK deklaruje hodnoty, které mi jsou blízké a spolu se slušnými lidmi nemám problém jít na kandidátku. I kdyby férová komunikace a slušnost byly jedinými body, které se podaří Jičínskému klubu v zastupitelstvu prosadit, nebylo by to málo. Proto podporuji a volím slušné a odpovědné.


Martin Košťák

Martin KošťákOdkud mne znáte?

Pravděpodobně z různých přednášek, rozhlasových a televizních vystoupení. Ty jsou většinou spojené s mojí profesí geologa a paleontologa. Protože jsem se v Jičíně narodil a prožil celý dosavadní život, je moje specializace (převážně na druhohorní období) silně ovlivněna, řekl bych přímo podmíněna geologickou stavbou Jičína a jeho okolí. Kdykoliv je to možné, hlásím se ke své jičínské Alma mater – Lepařovu gymnáziu. Jičíňáky potkávám na různých místech, kulturních akcích, zejména koncertech a vernisážích a v neposlední řadě i zařízeních s dobrým pivem 😉

 

Proč kandiduji?

Po mnoha letech, zejména zahraničních výzkumů se pomalu vracím na místo činu ;-). Nejsem a nikdy nebudu politik. Mé rozhodnutí kandidovat v komunální politice pramení z určitého stavu naštvanosti (té je dost i pro celostátní úroveň), kdy vidím, jak skvělé město Jičín nedokáže využít potenciál své unikátní polohy v rámci jediného geoparku UNESCO v ČR – Českého ráje. Zatímco se Turnov a Nová Paka prezentují jako hrdá města Českého ráje a s geoparkem spojují řadu aktivit (dokáží zapojit své školy, místní drobné a střední podnikatele, přispět k rozvoji turistického ruchu atd.) a postupně si budují renomé, které se přímo nabízí pod celosvětovou hlavičkou UNESCO, Jičín jakoby úplně zaspal. To bych rád změnil.


Vlastimil Jenček

Vlastimil JenčekOdkud mne znáte?

Žiju v Jičíně s výjimkou vojny po celý život. Pracoval jsem jako pedagog, technik, stavební dělník. Dnes jsem již v důchodu ale na plný úvazek se věnuji dobrovolné trenérské činnosti. Znáte mne tedy nejspíše ze sportovního stadionu, kde působím už od jeho otevření v roce 1965. Do té doby jako aktivní závodník v cyklistice, lyžování a hlavně atletice, později jako trenér mládeže, funkcionář a rozhodčí. Vedl jsem přípravu mnoha desítek sportovců, z nichž mnozí se stali mistry republiky v různých kategoriích.

 

Proč kandiduji?

Komunální politiku sleduji pozorně řadu let a protože znám dobře moje bývalé svěřence Petra Šindeláře a Miloše Starého, rozhodl jsem se je podpořit na kandidátce JDK. Vím, že jsou to schopní a slušní lidé, kteří dokáží nezištně pracovat v týmu a pomoci, kdy je třeba. Jsem přesvědčen, že oba pánové jsou zárukou toho, že naše město by mohlo být v dobrých rukou.


Jiří Lingr

Jiří LingrOdkud mne znáte?

Přestože nejsem rodilý Jičíňák, má moje rodina hluboké kořeny v tomto krásném městě. Moji předkové zde podnikali už za první republiky a já zde absolvoval první dvě třídy základní školy. Odtud jsou i mí první kamarádi, z nichž dva jsou zakladateli JDK. Studoval jsem střední i vysokou školu v Praze a do Jičína jezdil za babičkou a trávil zde prázdniny. V 90. letech jsem začal podnikat a stál u zrodu Evropské databanky a Informačního centra. Vedl jsem pobočku jedné mezinárodní pojišťovny a nyní pracuji jako finanční poradce. Přitom potkávám množství lidí, kteří mne znají. Mám rád hudbu a čtu.

Proč kandiduji?

Celková úroveň politiky spíše odrazuje od aktivního přístupu. Zažil jsem ale na vlastní kůži nekompetentní rozhodování o věcech veřejných a proto bych rád, aby v čele našeho města byli slušní lidé, které nezajímají stranické převleky, ale jde jim o výsledek ve prospěch města a jeho občanů. Občanská společnost, která bývá na stranických aktivech často dehonestována, by měla být základní silou ve městech a obcích. Podporuji svou kandidaturou JDK, protože nevidím nic lepšího na obzoru jičínské komunální politiky.


Klára Kosáková

Klára Kosáková

Odkud mne znáte?

Jičín je mé rodné město, kde jsem vystudovala I.ZŠ a Lepařovo gymnázium. V této době studuji na Přírodovědné fakultě v Hradci Králové. Jičín mi dal možnost být členkou sportovních oddílů, ať už v atletice, tak i v plavání, kde jsem měla možnost poznat mnoho zajímavých a skvělých lidí. Tento rok jsem i začala působit v roli učitelky plavání v plavecké škole Jičín.

 

Proč kandiduji?

Jičín mám velice ráda. Je to úžasné město, které se rozvíjí ve všech oblastech. Ráda bych pomohla této straně v rozkvětu, jelikož věřím, že Petr Šindelář a Miloš Starý jsou těmi nejlepšími lidmi.


Tomáš Nosek

Tomáš NosekOdkud mne znáte?

Ve vsi, kde bydlím odmalička se známe všichni. Kromě toho mám řadu spolužáků ze školy, známých a kamarádů. Při mé profesi se setkávám s mnoha lidmi a poznávám jak žijí. Ne vždy je to radostný pohled. Snažím se, aby tito lidé – mí zákazníci, byli s mou prací spokojeni. V takovém případě jsem spokojen i já. Jsem přesvědčen, že férový přístup napravuje a upevňuje mezilidské vztahy. Jsou to věci, které se za peníze nedají koupit.

 

 

Proč kandiduji?

Často slyším negativní názory lidí, kteří nadávají na poměry, kritizují všechno a všechny. Málokdo z nich je však ochoten pro ostatní něco udělat. Stále věřím ve slušné a odpovědné lidi. Proto podporuji Jičínský demokratický klub a na jeho kandidátce chci prosazovat zájmy osady Popovice, která je součástí Jičína.


Petr Horáček

Petr HoráčekOdkud mne znáte?

Moje rodina a moji předkové jsou Jičíňáci. Táta nás doma vedl k tomu, abychom měli rádi své město i kraj, kde žijeme. Chodil jsem zde do školy a mám mnoho spolužáků, kteří mne znají i řadu kamarádů, s nimiž jsme si hráli na Javůrkově louce, spoluhráčů z fotbalu, atletů ze stadionu. Ve skalách jsem poznal mnoho lezců, s nimiž jsem byl navázán na jednom laně ve stěně a taková přátelství jsou na celý život. Po revoluci jsem začal podnikat a tak mne zná i řada mých zákazníků, pro které se snažím odvádět poctivou a dobrou práci.

 

Proč kandiduji?

Vím, že život ve městě ovlivňují radní a zastupitelé, stejně jako chod a fungování městského úřadu je jednou z podmínek, aby se občanům žilo dobře. K tomu, abychom byli ve městě spokojeni, je potřeba zvolit správné lidi. V mém případě je to podpora JDK. S lidmi, kterým věřím a o nichž vím, že mne nezklamou se nebojím jít na stejnou kandidátku. Chtěl bych, aby Jičín byl více kooperoval s firmami, které zde podnikají a dávají lidem práci. Městu i firmám by lepší spolupráce přinášela řadu výhod.


Vladimír Horyna

Vladimír HorynaOdkud mne znáte?

Celý svůj život jsem strávil v Jičíně, zde doposud žiji a pracuji. Od svého mládi se aktivně věnuji sportu jako hráč později jako trenér, rozhodčí a v nynější době jako funkcionář. Můžete se semnou setkat jak na jičínských sportovištích i mimo ně. Pravidelně se účastním jednán komise životního
prostředí a ekologie města Jičína, kde jsem členem.

 

 

Proč kandiduji?

Do politiky vstupuji proto, že jsem nespokojený s jejím stavem jako spousta spoluobčanů. Není možné od politiky dát ruce pryč, chceme-li to změnit, musíme být aktivní. Doposud mě nenapadlo, že bych se mohl do regionální politiky zapojit, mám své povolání, rodinu, své starosti a často nestíhám, ale sedět se založenými rukama a po večerech lamentovat není také můj styl. V Jičínském demokratickém klubu jsem potkal lidi, kterým jde o stejnou věc. Proto jsem se rozhodl kandidovat za tuto stranu.


Lucie Pavlíčková

Lucie Pavlíƒková

Odkud mne znáte?

V Jičíně jsem se nenarodila, Jičíňákem jsem se stala. Od dob studií na základní škole jsem v Jičíně poznala spousty skvělých lidí a Jičín a jeho okolí jsem si zamilovala. Žiji zde již přes dvacet let a cítím se tu doma.  Věnuji se pedagogice a dětem, proto mě můžete znát z II. Základní školy Husova, kde jsem 8 let působila. V roce 2011 jsem odešla a založila v Jičíně první soukromou školku. Své práce si vážím a snažím se ji dělat, jak nejlépe dovedu.

 

Proč kandiduji?

Jedna z možností, jak něco zlepšit je být u toho, když je možnost. Díky tomu jsem se rozhodla podpořit  JDK. Lidé, kteří mají dobrý úmysl a chtějí opravdu něco změnit.  Jičín je krásné město a má se čím chlubit, mám ho ráda a chci, aby tu vyrůstaly i mé děti. Chci, abychom se zde cítili co nejlépe a k tomu, abychom byli spokojeni, je potřeba zvolit si ty správné lidi.


Iva Majdanová

Iva MajdanováOdkud mne znáte?

Jsem jičínská rodačka a bydlím s desetiletou přestávkou v Tyršovce. Potkávali jsme se na základce na Husovce a na gymplu, nebo při orienťáku , ve skalách i v bílé stopě. Po revoluci jsem spolu s otcem a sestrou založila IVASO , takže jste mě někteří jistě potkali i v prodejně.

Proč kandiduji?

Mám ráda své rodné město a považuji se za patriotku. Měla jsem možnost poznat život zblízka v Německu , a vzhledem k mojí zálibě v cestování i v mnoha zemích světa. Dovolím si tvrdit , že naše město je krásné a na světě jedinečné . A to i díky nám občanům a námi zvoleným zástupcům , protože se všichni společně staráme o své dědictví a další rozvoj města. Ráda bych tedy spolu s kolegy z JDK pokračovala ve zkrášlování města pro všechny co tu žijí. Mým osobním cílem je zlepšit parkování ve městě a zintenzivnit péči o zelené plochy, aby se nám tu žilo ještě lépe.