Podporují nás

MUDr. Zdeněk Fink – primátor města Hradce Králové

Znám několik lidZ. Finkí z kandidátky Jičínského demokratického klubu a myslím, že je dobře, když se chtějí podílet na správě Jičína. Miloš Starý, Petr Šindelář, Iva Majdanová a další. Myslím, že ti všichni, stejně tak jako my v Hradeckém demokratickém klubu vědí, že komunální politika je o práci a odpovědnosti a ne o stranách, kšeftech a přílepcích zákonů. Na to máme sněmovnu. Takže držím palce a přeji úspěch, jak ve volbách, tak i při správě města.

Michail Ščigol – architekt a malíř, držitel Ceny Andy Warhola a českého Oskara za lidskost

Dříve bylo všMichail Sƒigolechno mnohem jednodušší. Občané byli rozděleni třídně. Pokud jsi patřil k dělnické třídě, volil jsi většinou komunisty a socialisty. Jsi zemědělec, farmář, statkář? Volíš Agrárníky. Věřící dávali často hlas KDU-ČSL, která se vždy zaštiťovala křesťanskými hodnotami. Střední třída, tradičně konzervativní, potřebuje stabilitu a volila pravici. Pak ještě chroničtí nespokojenci ať už v práci, v rodině, či se společenským uspořádáním. Tito jsou lehkou kořistí různých radikálů. Bylo to dříve jasnější! Avšak za posledních 20 let se česká společnost hodně změnila. Třídy se promíchaly a skoro zmizely. Řada lidí plynule přechází z jedné třídy do jiné. Třídní rozdělení podle marxismu už neplatí. Teď už to není o třídách, ale o zaměstnání a sdílených hodnotách a už vůbec ne na doživotí. Kritéria pro volby „politiků“ se změnila. Platí to dvojnásobně v komunálních volbách, ale i ve všech ostatních. Nevolíme už politiky, ale lidi! Lidi, kteří jsou pro nás zárukou poctivosti, odbornosti a férovosti. Osobnosti schopné se dohodnout, ale zároveň mající dlouhodobé vize, postavené na celospolečenském zájmu a nikoli na zájmu skupinovém. Volím občany, kteří nečekají na někoho, kdo je u moci a všechno jim zařídí… Proto bych volil Jičínský demokratický klub. Spojili se zde lidé zkušení a mladí, možná s trochu idealistickou představou, jak se má sloužit vlasti, společnosti a městu. Je mi to mnohem milejší, než účelové chování většiny politiků. Jejich neodpornější vlastností jsou populistické sliby, z nichž zatím stále vítězí zrušení třicetikorunových poplatků ve zdravotnictví. Přeji JDK mnoho zdaru v komunálních volbách.

Doc. Dr. Ing. Olga Hasprová – pedagožka, ekonomka a emeritní děkanka Technické univerzity v Liberci

V průběhu času se mění podmínky života, za kterých funguje město, mění se podmínky na straně obyvatel všeho věku a tempo změn se zvyšuje a je razantnější. V budoucnu bude nezbytné řešit odlišné priority než v minulosti či dnes.

Čtyři nezbytné stavební kameny prosperity

Desítky ekonomických studií nejen současných, ale i minulých, o něž se pokouší každá generace ekonomů se shodují na čtyřech nezbytných stavebních kamenech prosperity. Čím budou tyto pilíře silnější, tím lepší pro společnost. První a nejdůležitější podmínkou rozvoje jsou osvícené elity, osvícení vůdci společnosti a snadná cesta mezi ně pro každého, kdo má na to schopnosti. Další vychází z kvality této první podmínky. Druhou podmínkou je co největší ekonomická svoboda pro aktivity jednotlivců, třetí – schopnost státu ochránit práva a bezpečí svých občanů a čtvrtou – přístup k co nejlepšímu vzdělání. Ne všechny tyto podmínky lze ovlivnit na úrovni města. Vývoj takové organizace jako je město či obec je velmi setrvačný a probíhá se značným zpožděním v závislosti na minulých rozhodnutích, finančních možnostech či státní politice. Významnou roli hraje znalost prostředí, odvaha jednotlivých činitelů, chuť a síla pracovat, umění zapojit podnikatelskou sféru a další obyvatelstvo a v neposlední řadě umění předvídat. Demokraticky uspořádané státy vždy v určitý okamžik hledají na všech úrovních osobnosti, které jsou schopny rozpoznat recept na prosperitu, blahobyt či „pouze“ dobré podmínky pro život obyvatel a současně jsou schopny a ochotny pro takový cíl pracovat.

Nedělejme si iluze, že jedna politická garnitura v jednom městě naplní v jím vymezeném čase očekávání všech obyvatel tohoto města či regionu ve všech oblastech života. Jičín je pěkné a přívětivé místo pro život a kandidáti JDK mají všechny předpoklady, aby posunuli podmínky života v Jičíně o nějaký stupínek výše. Přeji obyvatelům Jičína šťastnou volbu.