Jičín a cestovní ruch

 

Naše město Jičín v současné době nevyužívá zcela potenciál své unikátní polohy v rámci jediného geoparku UNESCO v ČR – Českého ráje. Zatímco se Turnov a Nová Paka prezentují jako hrdá města Českého ráje a s geoparkem spojují řadu aktivit (dokážou zapojit své školy, místní drobné a střední podnikatele, přispět k rozvoji turistického ruchu atd.) a postupně si budují renomé, které se přímo nabízí pod celosvětovou hlavičkou UNESCO, v Jičíně jsmetrochu zaspali. To bychom rádi změnili ve prospěch našeho města a jeho obyvatel i návštěvníků. Je tu potenciál nabídek pro domácí i návštěvníky, které je třeba využít v propagaci Jičína a jeho kraje.

Chceme vytvořit koncepci cestovního ruchu, kterou nemůže dělat parta amatérů. Je třeba angažovat zkušené profesionály a poučit se z měst, která nám mohou být vzorem. Komise cestovního ruchu pak může přinášet svá doporučení a náměty. Máme mnoho témat, která nám v oblasti propagace města může většina měst a obcí závidět. Podle nás nejsou efektivně uchopena a využita. Chceme toto téma zpracovat co nejzodpovědněji a investovat nejenom finance, ale hlavně dát cestovnímu ruchu prostor, který si zaslouží.