Jičín a doprava

 

V oblasti dopravy budeme pokračovat v opravách veřejných komunikací. Stav ulic, chodníků, veřejného prostoru a jeho vybavení je vizitkou města i každé obce. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči občanům, kteří čekají na opravy svých ulic.

Budeme podporovat vybudování severního obchvatu. Vyřešení tranzitu je prioritní otázkou většiny měst a obcí. Současný stav v Jičíně je vážný. Ve špičkách zde projíždí velké množství dopravních prostředků, což narušuje plynulost dopravy, bezpečnost občanů a zhoršuje ovzduší, hluk a komfort ve městě. Maximálně podpoříme projekt obchvatu a vykoupení zbylých pozemků.

Budeme se aktivně podílet a podporovat vytvoření parkovacího systému ve městě.Jičín, stejně jako všechna města je přeplněn auty, která využívají k parkování veřejný prostor. Zasadíme se o vytvoření koncepce efektivního parkovacího systému a budeme důsledně prosazovat nové parkovací kapacity.

Chceme řešit situaci týkající se autobusového nádraží, které je velkou vizitkou města, bohužel ve stále se zhoršujícím stavu.