Jičín a rozpočet

 

Odpovědné a transparentní nakládání s veřejnými financemi a dobrá správa městského majetku je základem programu Jičínského demokratického klubu. Efektivní využívání možností financování veřejných projektů skýtá potenciál, kterého město musí využívat. Jsme si vědomi toho, že financí není nikdy dost a jejich vynakládání je otázkou priorit. Chceme v tom postupovat koncepčně a řídit se zásadami demokracie a zdravého rozumu ve prospěch města. Vždy bychom měli umět zajistit prostředky nutné ke spolufinancování dotací.

Chceme maximálně využít dotace pro Jičín. Po daňových příjmech jsou dotace druhou největší příjmovou položkou většiny měst a obcí. Dotace mají i svůj rub a vůbec nejsou zadarmo. Předchází jim velké úsilí, precizní práce odpovědných a kvalifikovaných pracovníků. Každá chyba se může hrubě nevyplatit. Dnes je to úzce specializovaný obor. Proto akcentujeme závažnost tohoto tématu a chceme jej řešit na profesionální úrovni za podpory kvalifikovaných specialistů.

Rádi bychom obnovili tradici setkávání vedení města s podnikateli a manažery firem podnikajících v Jičíně a okolí. Je pro nás velmi důležité, aby ti, kteří v našem městě dávají lidem práci a obživu byli obeznámeni s problémy radnice a naopak, aby radnice v zájmu podpory zaměstnanosti a rozkvětu podnikání mohla jít vstříc potřebám podnikatelských subjektů.