Jičín a sociální služby

 

Podpoříme vytvoření fondu sociálních bytů. Chceme dosáhnout toho, aby město investovalo do malometrážních bytů, které následně budou sloužit jako sociální byty. Chceme zamezit tomu, aby v ubytovnách, kde se tísní rodiny často v nedůstojných podmínkách, inkasovali provozovatelé na státních dávkách nemravné zisky. Chceme využít zákona připravovaného MPSV o podpoře dostupného bydlení.

Chceme pomoci s integrací klientů stacionářů Kamarád a Apropa do běžného života. Rádi bychom využili spolupráci s místními firmami, kde klienti těchto zařízení mohou najít uplatnění a získat pocit potřebnosti a užitečnosti.