Jičín a sport

 

Sport je jedna z nejvýznamnějších preventivních aktivit proti nežádoucím vlivům. Naší prioritou je především podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. To se neobejde bez jejich vedení kvalitními trenéry a cvičiteli. Chceme prosadit navýšení sportovních grantů vypisovaných městem, aby maximum dětí mělo kvalitní trenérské vedení a mohlo plně využívat potenciálu městských sportovišť. Budeme nadále podporovat především žákovská a mládežnická družstva jičínských oddílů a klubů.

V oblasti investic do sportu je naší prioritou výstavba nových šaten venkovních sportů na Městském stadionu a další zkvalitňování stávajících sportovišť na území města. Nabídkou především školních tělocvičen a hřišť chceme „ rozhýbat město“ a umožnit rekreační sportovní vyžití nejširší veřejnosti. Podpoříme nákup a instalaci „cvičících strojů“ do odpočinkových zón města.

Budeme také prosazovat rozšíření sítě cyklostezek, které by mohli využívat i příznivci in-linů. Jednou z variant je vybudování in-line dráhy v prostoru kolem městského koupaliště. Stezky zlepší i spojení mezi Jičínem, jeho osadami a přilehlými obcemi.