Jičín a vzdělávání

 

V prvé řadě se zaměříme na řešení problematiky dostatku míst v předškolních zařízeních všech typů, které uspokojí potřeby mladých jičínských rodin. Chceme umožnit maminkám dětí mladších tří let chodit do zaměstnání, proto podpoříme dětské skupiny a jesle.  V budoucnu vidíme problém týkající se kapacity tříd základních škol a především školních družin, kdy hrozí nedostatek místo pro umístění dětí po vyučování (jedná se o děti 1. – 4. tříd).

V oblasti základního školství budeme prosazovat zlepšování podmínek ve školských zařízeních zřizovaných městem, jak po stránce energetické (výměny oken, zateplení), hygienické (osvětlení učeben, sociální zařízení), tak po stránce vybavení potřebným mobiliářem, aby žáci měli podnětné prostředí pro své vzdělávání.

Chceme nadále rozvíjet spolupráci se středními školami na katastru města, především v projektech vypisovaných KÚ, či MŠMT, přinášejících užitek nejenom školám, ale ve svém důsledku i městu. V zájmu popularizace řemesel a dělnických povolání chceme podpořit lepší propojení škol s firmami, které jsou činné v našem městě. Chceme, aby žáci věděli, že máme ve městě atraktivní obory, v nichž mohou najít uplatnění. Tento trend je možno pěstovat už od mateřských škol.