Jičín a životní prostředí

 

Naším prvotním cílem je podpořit systémové řešení projektu kanalizace v Sedličkách i oblasti kasáren. Současná situace obtěžuje jednak obyvatele lokality, tak i chodce, in-line bruslaře, cyklisty, kteří lipovou alej dnes a denně využívají. Máme v Jičíně a přilehlých osadách ještě několik nevyřešených problémů týkající se kanalizace. Jde nám o civilizované řešení splaškového systému v souladu s požadavky EU.

Chceme zefektivnit třídění odpadů a zlepšit čistotu ve městě. Budeme podporovat  sběr, třídění a likvidaci odpadu, rozšiřování monitorovacích systémů a preventivních opatření. Současný systém sběru odpadků v Jičínězatímnemotivuje ke třídění odpadů. Proto se zasadíme (např. rozšířením sítě kontejnerů), aby  občané Jičína měli možnost ještě důsledněji odpad třídit. Budeme dbát na důslednou činnost orgánů pověřených kontrolou a vyvineme tlak na organizace, které nelikvidují svůj odpad svými prostředky a nechávají ho likvidovat městem. Chceme se zaměřit i na organizaci sběru olejových produktů z restauračních zařízení.

Podpoříme revitalizaci lesoparku Čeřovka. Málokteré město se na svém teritoriu může pochlubit něčím takovým jako je lesopark Čeřovka. Provedeme nezbytné kroky k tomu, aby se Čeřovka opět změnila v oázu klidu a oddychu, jak tomu bylo ještě v sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem k tomu, že je pod Čeřovkou plánováno s výstavbou pro více než 500 obyvatel, bude tato rekreační zóna mít větší význam než dnes. Samostatnou kapitolou je pak zatraktivnění výhledu z Milohlídky, která by se jistě stala vyhledávaným objektem pro návštěvníky města Jičína.