NOMINACE RADKA SCHOVÁNKA NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA JIČÍNA V ROCE 2020

Rozhodli jsme se podat tuto nominaci vzhledem k dlouhodobým zásluhám o rozkrývání, odhalování a připomínání zločinů totalitního režimu, který u nás vládl od roku 1948 celých 40 let a napáchal v naší zemi a společnosti nezměrné škody, z nichž se naše země nemůže vzpamatovat dodnes.

Pan Radek Schovánek se zasloužil o to, aby komunistická totalita a její zvůle nebyla zapomenuta. To se nelíbí mnohým, kteří byli její součástí a kteří by nedávnou historii nejraději zametli pod koberec. Bohužel, mnozí z těchto lidí dnes zastávají důležité posty v současném státním aparátu a to i na místech nejvyšších.

Radek Schovánek se narodil v roce 1964 v Jičíně. Působí jako badatel. Před listopadem 1989 se aktivně podílel na přepisování samizdatů. Dovážel knihy a časopisy z Maďarska. V roce 1988 spoluzakládal samizdatovou edici NOS. Od počátku devadesátých let působil jako dokumentarista a odborný pracovník v různých institucích zabývajících se výzkumem komunistického režimu a to:  v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, v Ústavu pro studium totalitních režimů atd. Dnes pracuje na Ministerstvu obrany ČR na odboru pro válečné veterány, kde se zabývá třetím odbojem.

Edičně připravil knihu Svazek Dialog. StB versus Pavel Kohout (nakl. Paseka 2006),  spolu s Petrem Blažkem uspořádal publikaci Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951 – 1952 Pavla Tigrida; 100 dnů CHARTY 77 (Academia). Je spoluautorem divadelní hry, kterou napsali spolu s Martinou Kinskou s názvem   AGENT tzv.společenský, jež dostala Cenu Marka Rawenhilla.

Své postřehy a výsledky bádání publikuje i ve svém blogu na echo24cz a aktivně vystupuje v médiích.

Za jeho postoje, z nichž neuhnul ani o píď a jeho důležitou práci jsme se za JDK rozhodli nominovat pana Radka Schovánka na CENU MĚSTA JIČÍNA pro rok 2020.

V Jičíně 30. srpna 2020

Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.