Povolební speciál Jičínského demokratického klubu

Členové Jičínského demokratického klubu vám děkují za důvěru, kterou jste nám projevili v těchto komunálních volbách. Přestože jsme se nestali absolutním vítězem voleb (kdy přání bylo otcem myšlenky – viz obrázek výtvarníka Petra Ludwiga), výsledek je pro nás, nováčky, více než lichotivý. Získání tří mandátů v zastupitelstvu nás zavazuje k další práci pro město. Slibujeme vám, že nezklameme vaše očekávání, nezpronevěříme se tomu, co jsme slibovali před volbami. Rovněž budeme dále pokračovat v naší klubové činnosti. Připravujeme celou řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, stejně jako v průběhu roku 2014, na které vás srdečně zveme.

Zároveň si dovolujeme pozvat všechny naše voliče i občany města na první povolební zasedání Zastupitelstva města Jičína, které se koná 5. listopadu 2014 od 16 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Zde se bude rozhodovat o tom, kdo povede naše město příští čtyři roky. Budeme rádi, když se zúčastníte volby vedení města.

Povolební speciál Jičínského demokratického klubu je možné stáhnout v elektronické podobě: Povolební speciál Jičínského demokratického klubu

Mgr. Miloš Starý