Rozhovor s naším lídrem Milošem Starým

Pane Starý, s kým se chce JDK po volbách spojit a vytvořit funkční koalici?

Úspěch Jičínského demokratického klubu, pokud se projeví ve volbách, by měl být hlavně úspěchem pro město Jičín a jeho občany.  JDK hází za hlavu stranická hlediska a určitě se budeme chtít dohodnout a pokud půjde o Jičín, s kýmkoli, komu půjde o totéž. To vám slibujeme!  Na rozdíl od populistických hesel a slibů, která jsou dnes na každém druhém kandelábru. Věřím, že voliči vyberou slušné a pracovité lidi, s nimiž se bude možné dohodnout bez ohledu na stranické dresy. Jde nám především o město, jeho občany a jejich blaho!

 

V materiálu volebního subjektu č. 3 jsem se dočetl, že jste jako předseda Dozorčí rady neštěstím pro Vodohospodářskou společnost, cituji prý nespravedlivě odvolaného ředitele této společnosti pana Václava Matulu, dnes lídra Sdružení pro kulturu a sport a SPO v Jičíně : „Miloš Starý je pro vodohospodářskou společnost neštěstím, protože se pasoval do role nezávislého soudu a neustále obhajuje veškeré kroky minulého i nynějšího představenstva a neváhá si k tomu nechat zpracovat i účelově zadané „ nezávislé“ posudky…

O tom, kdo byl větším neštěstím pro VOS je možno jistě diskutovat. Je zajímavé, že se tato myšlenka pana Matuly objevuje týden před volbami do zastupitelstva, kam oba kandidujeme. O panu Matulovi jsem se poprvé dozvěděl před několika lety jako platící účastník koncertu skupiny Blue Effect, který nám bývalý pan ředitel „zpříjemnil“ přistáním svého ultralightu na drátech elektrického vedení, čímž způsobil výpadek proudu a měli jsme po koncertě. Pozitivní bylo jen to, že nehodu, ačkoli po přečtení jeho slov se mi ani nechce věřit, že bez následků, přežil. V reálu jsem jej poprvé spatřil na zasedání jičínského zastupitelstva, kde seděl na židli a  za společnost, kterou vedl a nejenom že nevstal ze židle, ale nevznesl ani slovo obhajoby ve chvíli, kdy tato byla ostřelována ze všech stran. Už tehdy jsem si řekl, že tento pán nemá pro firmu cenu ani zlomku toho, za co mu tato platí, což později ještě několikrát potvrdil. Ano, přivítal jsem, když byl představenstvem VOS odvolán. Takto se dobrý manažer ke své společnosti nechová. K výše zmíněnému nezávislému posudku musím podotknout, že společnost byla vystavena tlaku některých zastupitelů Jičína, aby se soudila se zhotovitelem díla Čistá Cidlina. Jako předseda DR jsem byl pověřen touto radou k zadání odborného posudku. O něj jsme požádali pana profesora Marka z  Brna, jednoho z největších expertů na stavební právo a na základě tohoto materiálu dozorčí rada nedoporučila představenstvu soudní při.

Páně Matulovo jednání, podle mého názoru, bylo v době rozběhnuté kauzy Cidlina velmi účelové a souviselo s kriminalizováním bývalých jičínských členů představenstva a dozorčí rady, kteří ředitele kritizovali za nesplnění úkolů zadaných mu již dříve představenstvem.

Ve volebním materiálu stejného volebního seskupení č. 3 nazvaném ZABLOKUJEME CHYSTANÉ ZDRAŽENÍ VODY A JEJÍ PRIVATIZACI ! zdůrazňuje pan Matula, že Jičín má nedostatečné zastoupení ve statutárních orgánech VOS.

Nejprve bych se vyjádřil k hlavnímu heslu zmíněného volební materiálu. Společnost není možné tak jednoduše prodat, protože jejími majiteli je 48 akcionářů. Jsem přesvědčen o správnosti udržení VOS a.s. v rukou obcí. Cena vody je určena náklady na její výrobu a smí se zvyšovat podle zákona. To, že naše společnost letos poprvé nezvýšila cenu vody, odpovídá i hospodaření a nákladům, které kontroluje nové vedení. Ty se podařilo vedení společnosti v mnoha případech výrazně snížit, což je další argument proti výrokům Ing. Matuly o nekompetentnosti a nekoncepčnosti vedení.  Zastoupením Jičína, který drží 38,43% akcií, jsou dva členové zastupitelstev po jednom v představenstvu a jednom v dozorčí radě, což nemá žádná jiná obec.  Pan Matula se vyjadřuje o starostech a místostarostech obcí, kteří jsou členy představenstva jako o nesvéprávných osobách, kteří nerespektují platné právní předpisy, stanovy společnosti ani pravomocné rozsudky obecných soudů a nikomu to nevadí. Každý má možnost se seznámit s hospodářskými výsledky VOS a udělat si vlastní obrázek. O společnosti se píše v novinách, pravidelně informujeme akcionáře i zaměstnance máme funkční webové stránky a staráme se o to, aby práce všech zaměstnanců společnosti měla jediného jmenovatele: spokojenost akcionářů, zákazníků a konečných spotřebitelů. Letos také mohla veřejnost v rámci dne otevřených dveří poprvé nahlédnout do tajů technologie čištění vody a její úpravy.

Mgr. Miloš Starý