Rozhovor s panem profesorem Robertem Kvačkem

Na téma politická kultura jsme vedli v našem klubu dlouhé debaty. Některým členům JDK se zdály noviny, do nichž přispívají i naši tři zastupitelé, příliš militantní.

Přestože v Opozičních novinách nenajdete vulgarismy, neubrání se autoři článků ostřejším výpadům proti koalici a jejím jednotlivým zástupcům. Viz text našeho člena Ing. Luboše Splítka, kterému se nelíbí atmosféra v níž se nesou zasedání zastupitelstva (připojen níže).
Poprosil jsem muže nanejvýš povolaného, významného českého historika pana profesora Roberta Kvačka, aby pohovořil na téma politické kultury v našich zemích a v různých dobách. Překvapil mne, když pravil: „Nemyslete si, mladý muži, že tomu bylo někdy jinak; politické hašteření tu bylo vždycky a mnohdy dost ostré. I tady u nás v Jičíně se pánové věčně dohadovali a to často dost nevybíravě.“
Pan profesor vyzdvihl několik skvělých a kultivovaných řečníků, kteří dokázali strhnout a přesvědčit. Patřil mezi ně například Ladislav Rieger. Kupodivu k nim nepatřil ani Masaryk a ani Beneš. Pak tu byli tzv. táboroví řečníci, kteří dokázali teatrálními vystoupeními získávat příznivce a „okopávat“ oponenty. Vzpomněl i na ostré střety českých politiků se sudetskými Němci, z nichž nejostřeji vystupoval jeden ze zakladatelů NSDAP, K.H.Frank. Ten se pomstil některým tehdejším oponentům, kteří za protektorátu putovali do nacistických koncentráků.
Pan profesor rovněž akcentoval, že hlavní práce v parlamentu se odehrává ve výborech, kde by měli být a jsou pracovití, dělní poslanci, kteří přinášejí návrhy a připravují podklady. Samotná vystoupení za řečnickým pultem bývají často jakýmsi politickým divadlem. Pro fajnšmekry jsme připravili zvukový záznam z vyprávění pana profesora. Poslechnout si jej stojí za to. Zajímavý fakt, který profesor Kvaček zmínil, byla povinnost poslanců prezentovat své projevy ve sněmovně zpaměti. Dnes, kdy jsme svědky mnoha vystoupení politiků, kdy se posluchač často stydí za to co slyší, bychom se měli nad slovy pana profesora přinejmenším zamyslet.
Miloš Starý
Rozhovor s panem prof. Robertem Kvačkem:

Vyjádření pana Ing. Luboše Splítka: Článek Ing. Luboš Splítek