Setkání s prvním jičínským starostou po roce 1989 Ing. Ivanem Matějkou

V úterý 8. července si členové Jičínského demokratického klubu na své pravidelné setkání pozvali Ing. Ivana Matějku – jičínského rodáka, skauta, divadelníka, amatérského herce, velkého patriota a prvního jičínského starostu po roce 1989 a posledního laureáta Ceny Jičína. Pan Matějka členům JDK povyprávěl o situaci v porevoluční době a o volbách do zastupitelstva města.

Prvním starostou v porevoluční době

Ing. Ivan Matějka se stal 5. prosince 1990 prvním svobodně zvoleným starostou v porevoluční době. Jeho ryzí charakter, pracovitost a nadšení bylo pro město Jičín velkým přínosem. Za zmínku stojí rekonstrukce Husovy ulice a vznik pěší zóny, generální oprava prostor loutkového divadla Srdíčko, generální oprava chrámu sv. Jakuba, postavení nové čistírny odpadních vod, restaurování pomníku Mistra Jana Husa, kolaudace Porotního sálu, výstavba zimního stadionu s umělým ledem, dokončení rekonstrukce 1. základní školy atd. Pan Matějka patří také mezi zakladatele festivalu Jičín – město pohádky, v roce 1993 navázal kontakt s partnerským městem Erbach nebo zorganizoval oslavy výročí 700 let města Jičína.

Držitel Ceny města Jičína

Ing. Ivan Matějka obdržel 3. prosince 2013 Cenu města Jičína. Tato cena je od roku 2007 udělována osobnostem, které přinesly prospěch občanům i samotnému městu Jičínu v jakýchkoli oblastech života, např. kulturní, sociální, sportovní, společenské, ekonomické, vědecké, technické, vzdělávací, podnikatelské apod.

Členové JDK panu Matějkovi děkuji za jeho návštěvu.