Sociální služby města Jičína

Dne 20. května 2014 se našeho pravidelného setkání v kavárně Divá Bára zúčastnil Mgr. Tomáš Kolátor – ředitel Sociálních služeb města Jičína. Pan ředitel informoval členy Jičínského demokratického klubu o organizaci Sociální služby města Jičína, která je příspěvkovou organizací. Tato organizace se skládá z níže uvedených 3 objektů:

Domov pro seniory

Posláním zařízení je poskytování nepřetržitých služeb osobám, kterým nelze zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí, formou pobytové služby domov pro seniory. Jedná se o poskytování kvalitní a odborné služby kvalifikovaným personálem, reagování na měnící se životní situaci uživatelů tak, aby v co největší možné míře byla zachována důstojnost života a individuální potřeby i v závěrečné fázi života.

Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby Sociálních služeb města Jičína je poskytovat uživatelům služby sociální péče v jejich přirozeném domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu a domácnost, při zajištění stravy a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služby jsou poskytovány celoročně v pracovní dny v době od 6.30 do 15.00 hodin, ve dnech pracovního klidu v době od 8.00 do 10.00 hodin je dosažitelnost pečovatelky na telefonu.

Denní stacionář Domovinka

Posláním Denního stacionáře Domovinka Sociálních služeb města Jičína je poskytovat v budově Denního stacionáře Domovinka služby uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v době, kdy o ně v domácím prostředí nemohou pečovat jiné osoby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Služby jsou poskytovány celoročně v pracovní dny v době od 7.30 do 16.30 hodin.

 

Pan ředitel Kolátor informoval členy JDK také o zdrojích financování, nákladech na lůžko a nabízených službách.

Plnění rozpočtu v oblasti „Práce a sociální věci“ v roce 2013 je ke stažení zde:  Plnění_2013_-_Sociální_služby

Rozpočet pro rok 2014 je ke stažení zde:  Rozpočet_2014_-_Sociální_služby

Autor: Petr Knápek