Srdečně Vás zveme na Důstojnický večírek, letos na počest 100. výročí útoku na Zimní palác. Bude i Aurora!

86. Důstojnický večírek-100 let oslav VŘSR. Blata 4.11. 2017 ve 20 hodin. Povinná účast. Útočíme na Zimní palác!

První důstojnické večírky byly vlastně setkání jičínských atletů v polovině šedesátých let minulého století. U jejich zrodu stáli dnes již legendární závodníci jako MUDr. Vladislav Bosák, Jiří Mazáček, Joža a Vladimír-Sása-Stránští, Vladimír Hofman, Jiří-Brďan-Všetečka, Míla Šebík, Jára Malý a další. Tenkrát vylepšili svá setkání na Turistické chatě a v Pekloveské hospodě historickými armádními kostýmy, v nichž tvořili živé obrazy a jiná alotria za bujného skotačení a zpěvů.

Na tuto tradici navázali později Petr Stránský a Miloš Starý v roce 1976 a od té doby se každoročně jednou a později dvakrát do roka konají na několika místech Českého ráje, nejčastěji pak v hostincích  Robousích a slavné Jívě v Podůlší. Účastníci v kostýmech a uniformách defilují v promenádách za doprovodu budovatelských melodií. Večírky jsou zároveň parodií minulého režimu ať se už jedná o oslavy 1. Májů, či VŘSR a termíny respektují data konání těchto oslav. Taneční večery jsou zpestřeny recitací dobové poesie, scének a skečů. Nezapomenutelnou je scéna zmrtvýchvstání vůdce světového proletariátu V.I.Lenina v podání Jaromíra Tišera, kdy se přítomným tají dech a děvčata při tom šílí. Výzdoba je tradičně neopakovatelná. Nápadité pozvánky dotáhl k dokonalosti pan profesor Emanuel Bosák, který také několikrát akci zahajoval. V současné době přebírá organizaci z rukou M.Starého a Jaromíra Tišera mladý inženýr Jirka Mazáček, prasynovec spoluzakladatele a spolu s Alešem Krohem a dalšími dobrovolnými nadšenci jsou zárukou toho, že počet večírků dosáhne během příštího desetiletí úctyhodné stovky. Pro studenty, kteří se narodili po roce 1989 je to šance, jak nasát dobovou atmosféru budování socialistické společnosti i s jejími ideovými atributy. Je zajímavé, že v době tuhé Brežněvské normalizace neměli pořadatelé, až na nepodstatné výjimky, žádné problémy s orgány státní moci. Pravděpodobně i proto, že fiktivní pořadatel Džej-Pí, uváděný na plakátech je ve své podstatě neškodný prosťáček.

Oslava zaujala i PhDr. Jitku Bílkovou, která vyučuje historii na vysoké škole a po vzoru našich večírků organizuje obdobné happeningy na fakultě, aby studentům přiblížila atmosféru doby o níž dnes už mohou vědět pouze z vyprávění a dokumentárních filmů.

Autor: Miloš Starý