Vyjádření k hospodářskému výsledku města Jičína za rok 2017

I takto lze formulovat  rozpočtové fiasko…Optimistický rozpočet, který „uvařilo“ naše vedení města nevyšel. Účet bez hostinského napsali už na podzim. Realita je jiná. Budeme veřejnost podrobně informovat. Utraceno víc než jsme si mohli dovolit a to neopravili jedinou ulici. Hlavně že utrácíme za nesmyslné projekty, které se nikdy neuskuteční….

Vyjádření v komuniké pro tiskovou konferenci uvádíme níže.

MS

 

Rozpočtový zůstatek z loňska byl na konci prosince necelých 64 milionů Kč

Ekonomický odbor předložil RM výpis plnění rozpočtu města v roce 2017 ve vybraných položkách. Na základě toho lze vypočítat zůstatek finančních prostředků z loňska k samému konci roku 2017. Činil 63 893 983 Kč. Jde o finance, které se „překlopily“ do letošního rozpočtu. Po odečtení jistoty a kauce na akci zateplení MěÚ 17. listopadu, zůstatku v sociálním fondu a prostředků na pěstounskou péči tento zůstatek činil 62 860 679 Kč. Rozpočet na letošní rok, schválený v prosinci 2017, počítá se zůstatkem 65 752 250 Kč. Je tu tedy jistý rozdíl oproti rozpočtovému prosincovému předpokladu a skutečností a tuto záležitost již projednal finanční výbor města.  RM informaci vzala na vědomí.