na který byly pozvány i děti, které i spolu s dospělými výtvarníky vytvořili širokoúhlé panorama zabírající oblast od Černé hory po Ještěd s mnoha atributy našeho kraje…

Tímto bychom chtěli připomenou termín blížícího se dalšího ročníku Mezinárodního plenéru, který se bude letos konat od 10. 8. 2017 do 20. 8. 2017.

Organizátoři akce věnovali toto umělecké dílo Městu Jičín, kde zdobí chodbu v velké zasedací místnosti v přízemí budovy.