Podnikatelé, zapojte se do projektů Hospodářské komory

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje sdružuje v oblasti Jičín celkem 55 subjektů. Členy se mohou stát podnikající osoby – jak živnostníci, tak firmy.  Zvolení členové pak zastupují svou oblast v orgánech KHK, jimiž je představenstvo a dozorčí rada. Dalšími orgány komory je oblastní shromáždění komory a rada oblasti, která chod oblasti řídí. Základem činnosti je poskytování servisu a služeb pro podnikatele, organizování tzv.“kulatých stolů“ a seminářů na aktuální témata, která podnikatele zajímají, a další podpora.

Z našich projektů

Krajská komora již čtvrtým rokem organizačně zajišťuje akci pod názvem „Prezentace středních škol a zaměstnavatelů“, která se koná v průběhu měsíců října a listopadu ve všech bývalých okresních městech.  Cílem akce je propojit střední školy, regionální firmy a žáky 8. a 9. tříd. Do projektu se mohou zapojit místní firmy a podnikatelé, kteří nabízí volná pracovní místa nebo chtějí přiblížit svou práci školákům – budoucím zaměstnancům. Bližší informace najdete na www.vybiramstredni.cz nebo www.vybirampraci.cz

Jedním z dalších projektů, které Komora realizuje, je mezinárodní projekt Přeshraniční město dětí. Ten je výsledkem dlouhodobé spolupráce s Komorou v polské Swidnici. Jedná se o tříletý projekt, který má za cíl formou příměstského tábora přiblížit dětem ve třech městech bývalého jičínského okresu pracovní, společenský a občanský život v obou zemích. Opět i zde se zapojily místní firmy, aby svou práci přiblížily dětem i dospělým. Bližší informace najdete na www.ceskemestodeti.cz.

Členové oblasti se také zúčastnili třetího ročníku „Firma a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017“. Organizačně tuto akci zajistilo jednatelství Náchod za podpory města.  Jedná se o reprezentativní a prestižní společenskou akci. Naše oblast měla v každé kategorii finalistu a v kategorii živnostník získala dokonce i ocenění.

Přidejte se k nám!

Rádi přizveme ke spolupráci i další zájemce z řad podnikatelů. Informace o možnosti zapojení se do jednotlivých projektů, přehled poskytovaných služeb, probíhajících i plánovaných akcí, atd. najdete na www.komora-khk.cz. Kancelář Jednatelství Jičín se nachází  na adrese Fortna č. p. 43 Jičín. Rádi zodpovíme Vaše otázky či poskytneme další informace týkajících členství v Hospodářské komoře.Činnost zajišťuje ředitelka jednatelství Jičín Ing. Klára Kolaciová (kolaciova@komora-khk.cz), na kterou se můžete kdykoliv obrátit.

Zdeněk Kalináč

Předseda rady oblasti Jičín