Caecilia Varhanice – pozvání na barokní hudbu

Caecilia Varhanice – pozvání na barokní hudbu

Svátek muzikantů na sv. Cecílii má již osmiletou tradici. Připommínáme tak  tradiční

oslavy, které se v den svátku patronky hudby dříve konaly. V neděli 22.11.2015  jsme

v kostele sv. Ignáce připravili další hudební vystoupení. Večerní nešpory Giovanni Antonio

Rigatti od 17,00 hod. a po nich doprovodíme bohoslužbu  nejslavnější osmihlasou mší  téhož

autora.  Pocta sv.Cecílii si v průběhu let získala své stálé návštěvníky a je  jedním z hlavních

jičínských vystoupení souboru Literácy Jitčín a jejich hostů.   Hudební podklady připravil z

dobových pramenů Michael Pospíšil, znalec,  propagátor a  všetranný interpret barokní hudby.

Vystoupení hudebníků se uskuteční díky podpoře města Jičín a nadaci „Život umělce“.

Srdečně zveme všechny příznivce chrámové hudby.

Olga Stará