Restart v reSTARTU****

 

Po třech letech, kdy se plenérní sympozium přesunulo na Kuks, vrací se umělci, kteří stáli u zrodu projektu v roce 2011 zpět na místo činu – do Jičína. Pořadatelé chtějí dokázat, že kultura se dá dělat i bez dotací z veřejných peněz, doprošování úřadů a státních institucí. Spolu s osvícenými majiteli hotelu reStart v Jičíně, pány Davidem Brusákem a Janem Entem jsme se domluvili na spolupráci již před časem. Organizátoři sympozia zapůjčili hotelu část plenérní sbírky, početného fundusu, který vznikl během sedmi let a tak vznikla hotelová galerie, kde jsou zastoupeny originály renomovaných výtvarníků z 11 zemí světa.

Hotel reStart se stane na týden domovem výtvarníků, kteří před osmi lety založili plenérní tradici. Moderní hotel se svým komfortním zázemím poskytne kompletní azyl umělcům, včetně nejvýše položeného ateliéru ve městě, odkud je jedinečný výhled na všechny světové strany, ubytování a jedinečný výstavní prostor v kongresovém sále. Na závěr sympozia zde proběhne vernisáž výstavy na jičínská témata, doplněná expozicí abstraktních kompozic významného kyjevského výtvarníka, malíře, designéra, sochaře, grafika, monumentalisty i pedagoga, Oleksandra Petroviče Milovzorova, který před nedávnem oslavil významné životní jubileum. Saša Milovzorov je od počátku duší malířských setkání. V Čechách měl celou řadu výstav, z nichž několik jsem měl tu čest zahajovat. Dohodli jsme se, že výstava bude poctou nejenom našemu krásnému městu, ale i tomuto mimořádnému umělci, jehož dílo přesahuje hranice jeho rodné Ukrajiny. Téma plenéru je dáno, ale diváci a přátelé umění se ho dozví až na vernisáži 9. 11. 2019 v 15.00 hodin v hotelu reStart, jehož interiér tak ozdobí další pozoruhodné artefakty. Srdečně zveme všechny přátele umění na RESTART v reSTARTU****

 

Za pořadatele Miloš Starý

Partneři 8. mezinárodního plenéru Jičín – RESTART v reSTARTU jsou Hotel reStart s.r.o a  PORTAL MPM, s.r.o