Stanovisko nekoaličních zastupitelů ke schvalování zůstatku rozpočtu na rok 2015

ZODPOVĚDNOST – pro nové vedení města slovo neznámé

Jak jinak okomentovat způsob, kterým se nové vedení města vypořádalo s nečekaným
povánočním dárkem v podobě osmnáctimilionového přebytku hospodaření za loňský rok.
Stačilo pár dní v novém roce a bylo rozděleno. Bez projednání se zastupiteli, kteří
reprezentují občany. Bez projednání ve finančním výboru, kde by měl zaznít názor
odborníků. A především bez jakékoliv odpovědnosti k současnému volebnímu období a
plánovaným investičním akcím.
Na prosincovém jednání zastupitelstva jsme vystoupili s názorem, aby se rozpočet schvaloval
až začátkem roku 2015. Přinesli jsme spoustu argumentů, proč je to lepší. Proti ale stál
mnohem důraznější argument – 11 potřebných hlasů koalice a neustálé omílání toho, že
některé města také schvalují rozpočet v prosinci. Ano schvalují, ale jiná zase ne. Třeba kvůli
tomu, co se pak stalo u nás. Výsledek hospodaření byl najednou jiný, než se čekalo. O
pouhých 18 miliónů, naštěstí do plusu. A tak se mohl začít „porcovat medvěd“ – hlava,
nehlava.
Dovolili jsme si proto svolat mimořádné zastupitelstvo, což nám zákon umožnuje. Naším
cílem bylo projednat na veřejnosti, jak s nečekanými penězi naložit. Vedení města si totiž ani
neuvědomilo, že existují i jiné možnosti, než peníze utratit. Chtěli jsme diskutovat veřejně o
tom, zda není lepší peníze ponechat třeba na některou z připravovaných investic nebo na
spolufinancování evropských dotací. Právě potřebnými investicemi se současná koalice stále
ohání. Namátkou můžeme vyjmenovat třeba kabiny venkovních sportů, oprava loggie,
jezuitské koleje, zámku, II. etapa zimního stadionu, náročná rekonstrukce kina, výstavba
nového autobusového nádraží, kasárna, nákladové nádraží a takto bychom mohli
pokračovat. A kde jsou slibované opravy chodníků a komunikací ? Dohromady se jedná o
investice za stovky miliónů. Zeptali jsme se tedy, z čeho se všechno toto bude financovat,
kde se vezmou peníze na spolufinancování evropských dotací a jaké má vlastně současná
koalice priority. Odpovědí jsme se ale nedočkali. Přišli jsme se smysluplnými návrhy, které
byly ku prospěchu celého města – podpora K-klubu, odstranění některých havárií ve
sportovním areálu, ponechání části peněz v rezervě na některou z prioritních investiční akcí
či důkladné a odpovědné projednání této záležitosti na příštím jednání zastupitelstva. Uznání
jsme se nedočkali a všechny naše návrhy byly smeteny jedenácti hlasy. S patřičným
úsměvem a bez argumentů. Zato se slovy, to máte za to, že jste si dovolili svolat mimořádné
zastupitelstvo.
Ano, vážení spoluobčané. To máme za to, že jsme chtěli celou záležitost projednat veřejně a
zodpovědně. Ne v kanceláři bez nás a především bez vás. To máme také za to, že vidíme dále
než jen do zítřejšího večera, že si uvědomujeme, co všechno nás v příštích letech čeká a že to
zadarmo nebude. A také to máme za to, že jsme vám, občanům, které zastupujeme, chtěli
dát možnost se také vyjádřit. A tak se závěrem projednávaného bodu muselo zákonitě ozvat
to, co si v tuto chvíli mysleli všichni , kteří to s městem myslí alespoň trochu dobře.
Vážená koalice, velmi děkuji za ukázku toho, co si o opozici myslíte.

Na čem jste se dohodli, tak to zkrátka bude. Jen si dovolím malou poznámku: Opájet se mocí je velmi příjemný pocit, ale není od věci projevit trochu pokory,“ zhodnotil hlasování Petr Šindelář.