Sportovní hala v Jičíně?

Jičín je městem sportu. Pyšní se jak sportem vrcholovým, tak širokou základnou sportovců výkonnostních, ale i velmi početnou skupinou neregistrovaných občanů, kteří provozují sportovní aktivity. Pro sportovní vyžití disponuje kvalitním sportovním zázemím, i když k absolutní spokojenosti leccos chybí (tenisová hala, dráha na in-line,…). Zájem o sportovní vyžití je velký a tak, především v zimním období, sportoviště nedostačují. Vždyť jen v posledních žádostech o sportovní granty vykázali jičínské kluby více jak dvě tisícovky sportovců dětského a mládežnického věku. V posledních letech sílí požadavky na výstavbu nové sportovní haly, s regulérními rozměry pro halové sporty. Několikrát se tímto tématem zabývala i sportovní komise a myšlenku nové haly podpořila. Objevují se návrhy na zastřešení venkovního hřiště házené, či výstavby na „zelené louce“, ale i v prostoru ZŠ Husova na Husově třídě.

Podíváme-li se na tuto problematiku širším pohledem, bylo by asi rozumné preferovat výstavbu u ZŠ Husova, neboť je to jediná ZŠ v Jičíně, která nemá pro výuku tělesné výchovy odpovídající podmínky a její žáci, především druhého stupně musí docházet na výuku do sportovního areálu, což sebou nese řadu problémů, od časových ztrát až po bezpečnostní rizika při přesunech. Samozřejmě by se mělo jednat o výstavbu jednoduché sportovní haly s rozměry sportoviště 20 x 40 metrů a potřebným technickým zázemím, které by v dopoledním provozu sloužilo žákům ZŠ a v odpoledním čase jičínským sportovním oddílům a sportující veřejnosti. Vyřešily by se tím prostorové problémy, které v současné době trápí vedení Sportovních zařízení, která jednotlivé tělocvičny v odpoledních hodinách provozuje. Jistým bonusem navíc by bylo uvolnění dopoledních hodin ve sportovním areálu ke komerčnímu využití, o které bude po otevření rekonstruovaného hotelu jistě zájem.

Nově vzniklé zastupitelstvo po podzimních volbách by mělo k této otázce zodpovědně přistoupit a výstavbu nové sportovní haly u ZŠ Husova podpořit. JDK bude tuto akci podporovat, jako jednu z priorit, neboť se nejedná o záležitost úzké skupiny lidí, ale o stavbu pro širokou jičínskou veřejnost.

Za JDK Mgr. Petr Šindelář