Komunální volby 2022

Jičínský demokratický klub a volby do městského zastupitelstva 2022

Jdeme opět do voleb!

Čtyři roky uběhly jako voda a první týden v říjnu nás čekají další volby do jičínského zastupitelstva. Obyvatelé našeho města opět pomyslně rozdají karty, podpoří své favority a rozhodnou o tom, kdo se o město postará další čtyři roky. Náš demokratický klub do voleb minulých vstupoval jako nováček. Výsledek nás mile překvapil. Získali jsme tři mandáty z jedenadvaceti. Od začátku jsme se snažili vytvořit širší koalici, která by Jičínu zajisté díky pluralitě názorů i nápadů prospěla. Bohužel se nám nepodařilo ostatní k širší spolupráci přesvědčit, a tak jsme byli v zastupitelstvu vidět a slyšet alespoň z opozičních lavic.

Naše role v zastupitelstvu 2014-2018

Troufneme si říct, že naši zastupitelé při jednáních i mimo ně rozhodně nespali a s našimi náměty a řešeními jsme patřili k těm nejaktivnějším. Bohužel jsme v koalici většinou podporu nenašli. Na druhou stranu jsme ale ochotně podporovali návrhy, které jsme považovali za smysluplné. Naše výhrady mířily například na ekonomický „romantismus“ radnice, která rozjela a zaplatila velkorysé studie na budoucí projekty v souhrnu za stamiliony korun, a to z veřejných prostředků. Argumenty vedení radnice se zdají jasné – možné získání dotací a nezbytnost realizace svých vizí. Nabádali jsme ke zdrženlivosti s tím, že město z veřejných peněz má především spravovat a udržovat stávající majetek (ulice, chodníky), dále čistotu ve městě a pečovat o veřejný prostor. A také, že by se město nemělo stavět do role developera, ale chovat se jako dobrý hospodář, který má na zřeteli především servis pro své občany. Nevrhat se bezhlavě na každou dotaci, ale postupovat podle předem daných a většinou zastupitelů podporovaných priorit a strategií. V době, kdy se ekonomice nadmíru daří, má naše město deficitní rozpočet a nadto čtyři rozpočtová opatření nad 4 miliony korun během prvních měsíců roku, což nemluví ve prospěch řádného hospodáře.

Nechceme zde však kritizovat současné vedení města. Za ty čtyři roky se ledasco podařilo uskutečnit. Zatepleno bylo několik městských budov, a to většinou za přispění některých z dotací, postaveny byly šatny venkovních sportů na městském stadionu, pracovalo se v Lodžii a do konce se dotáhla i rekonstrukce Biografu Český ráj. Všechny tyto projekty jsme rádi podpořili. Vznikla ale také celá řada studií a projektových dokumentací za miliony, které jsou podle našeho názoru nesmyslné, zbytečné a s největší pravděpodobností i nerealizovatelné.

Ačkoliv jsme měli jen omezenou možnost zasahovat jako opozice do rozhodování, přece jen se nám něco i podařilo prosadit. Rozhodně jsme nešli do voleb jenom proto, abychom kritizovali a už vůbec ne proto, abychom posbírali placené funkce. Jičínští demokraté se okamžitě po volbách zapojili do různých výborů a komisí, které jsou poradními orgány města. Zde se aktivně snažili posouvat Jičín díky svým znalostem a zkušenostem v daném oboru kupředu. Nadále jsme se zabývali i svými vlastními aktivitami ve sportu, kultuře, školství a v dalších odvětvích života ve městě.

Naše budoucí role v zastupitelstvu 2022-2024?

Již v minulém volebním programu jsme razili heslo Město pro mladé. V tom chceme pokračovat i nadále. Podpořili jsme a budeme i nadále prosazovat celou řadu témat týkajících se volného času, sportu a kultury, ale také cestovního ruchu.

Kdo jsme?

Někteří členové JDK tvoří základ atletického oddílu, který nedávno oslavil 100 let své existence jako jeden z nejstarších v republice. Naším hlavním úkolem je péče o nejmladší sportovce. V jeho přípravce sportuje v několika sekcích 250 dětí od tří do patnácti let. Krom pravidelných tréninků organizuje oddíl závody školek, žactva a dorostu, ale i ligová utkání mužů a žen. Předseda oddílu, Mgr. Petr Šindelář, je i členem školské komise a respektovaným předsedou sportovní komise města Jičína, kde podporuje i další sportovce. Sám patří k nejaktivnějším zastupitelům. I proto vede naši kandidátku do voleb.

JDK v minulých volbách vsadil na mladé lidi, a přestože se jim napoprvé nepodařilo získat mandát v zastupitelstvu, odvádějí velký kus práce a právě oni jsou budoucností našeho města. Velkým a příjemným překvapením jsou akce, které do města přivedl mladý ekonom Ing. Petr Knápek. Přestože mu práce na manažerských postech nyní zabírá spoustu času, vždy dokázal splnit, co si předsevzal, a spolu s Václavem Bělíkem a Davidem Knížkem založili v Jičíně novou tradici – FOOD FESTIVAL. Tato akce plná chutí, vůní a ukázek moderní gastronomie se během prvních ročníků stala jednou z nejnavštěvovanějších v Jičíně. Každoročně se díky ní do Jičína sjíždí tisíce lidí z celé republiky. Kromě chuťových zážitků pořadatelé servírují i kulturu a zábavu. V posledních dvou letech rozšířili tito pánové své aktivity i na podzimní slavnosti vína a koncerty symfonických orchestrů, jimiž několikrát naplnili sál Masarykova divadla. Jejich projekt „Jičín žije!“ se stal téměř ze dne na den novým fenoménem našeho města. To ale není vše. Spolu se svým kolegou, Ing. Stanislavem Novákem, tvoří Petr Knápek tandem aktivních členů finančního výboru města. Oba dva jsou opět vítanou posilou naší kandidátky. Díky jejich aktivitě se JDK podařilo v centru Jičína např. prosadit bezplatný internet. Ne sice v takovém rozsahu a kvalitě, jak bychom si představovali, ale snad není všem dnům konec.

Novou tváří kandidátky JDK, která zastupuje mladou generaci, je Ing. Magdaléna Doležalová. Tu si můžete pamatovat jako dlouholetou tiskovou mluvčí našeho města. Díky své práci zná velmi dobře jičínskou problematiku „zevnitř“, protože nás o ní šest let informovala např. v Jičínském zpravodaji, ale i prostřednictvím médií, webu či facebooku. Zároveň při své práci spoluvytvářela image města, tedy to, jak se reprezentuje navenek. Rozvíjela různé propagační a marketingové aktivity. Dosud působí jako členka městské komise pro cestovní ruch. Také ona se chce zaměřit na další rozvoj města, a to především pro mladé rodiny. Aby se sem mladí po studiích vraceli, dobře se jim tu žilo, pracovalo a měli tu podmínky pro výchovu svých dětí. Dále se chce věnovat turistickému ruchu, který do města přináší nejenom život, ale pomáhá i místní ekonomice. Jičín tak může díky tomu více investovat nejen do „své tváře“, ale i do svých obyvatel. Cestovní ruch totiž přináší městu renomé, na které chceme být všichni právem hrdí.

O mandát v zastupitelstvu se bude opět ucházet dlouholetý zastupitel a bývalý radní, Mgr. Josef Kužel. Celý svůj profesní život působil ve školství, žáci si ho velmi dobře pamatují jako ředitele Základní školy 17. listopadu. Je členem výboru a trenérem atletického oddílu a farníkem Československé církve husitské. Dosud působí v městské komisi pro výchovu a vzdělávání.

Významnou tváří naší kandidátky je vysokoškolský pedagog Doc. RNDr. Martin Košťák Ph. D. Díky jeho aktivitě se nám podařilo přesvědčit vedení města, aby Jičín usiloval o vstup do Geoparku UNESCO – Český ráj. Sem totiž díky svému unikátnímu geologickému a historickému bohatství a rozmanitosti už dávno patří. To se v roce 2014 podařilo. Zatím Jičín není z  nejaktivnějších. Hodláme vyvinout veškeré úsilí, aby se přírodní, historický i kulturní potenciál Jičínska stal atraktivním nejenom pro odborné geologické semináře a sympozia, ale přitáhl pozornost i širší

veřejnosti. V cestovním ruchu stále více roste zájem o geoturistiku a náš region má v tomto ohledu co nabídnout.

Jičín se vždy prezentoval, že je kulturním městem. Ani v této kapitole nevychází náš klub naprázdno. Tandem Ščigol – Starý pokračuje v tradici mezinárodních malířských plenérů navštěvovaných malíři z celého světa. Jejich vernisáže jsou vždy významnou událostí. Pořádají i celou řadu dalších výstav a uměleckých prezentací a vydali několik publikací a katalogů. A právě Mgr. Miloš Starý, který je aktivní nejenom v jičínském kulturním světě a umění, ale i v kontrolním výboru města či v již zmíněném atletickém oddílu, bude opět jedním z předních kandidátů ve volbách za JDK.

K dalším patří filmařská legenda, fotograf, jičínský pamětník a polyhistor Petr Volf. Jeho výstavy jsou pro milovníky fotografie vždy velkým zážitkem. Je absolventem pražské FAMU a byl dlouholetým kameramanem a režisérem krátkého filmu. Byl řadu let zastupitelem a radím v našem městě a z jeho zkušeností a názorů dlouhodobě čerpáme. Stejně tak MUDr. Alena Kalináčová, známá dětská lékařka, působící většinu svého profesního života na Jičínsku. Začátkem 90. let spolupracovala na vzniku sportovního svazu Spastic Handicap, který zastřešuje sportovní aktivity osob se spastickým postižením. Jako lékařka tohoto svazu se zúčastnila kromě evropských a světových mistrovství i dvou paralympiád. Řada dnešních paralympioniků začala se svojí sportovní kariérou právě v místě jejího působení – v dětské léčebně v Železnici.

Řada dalších aktivních Jičínských demokratů, kteří také pracují v komisích a výborech města Jičína, se bude opět v našich řadách ucházet o práci pro město. Jsou to Mgr. Dominika Nováková – letopisecká komise, Iva Majdanová – cestovní ruch, Ing. Jiří Bílek – kontrolní výbor, Ing. Luboš Splítek – kulturní komise, Miroslav Horyna – životní prostředí. Naši další kandidáti mají zase své civilní projekty a mimopracovní aktivity, např. působí jako trenérky a trenéři mládeže (Mgr. Terezie Kopecká, Ing. Tereza Charousková, Jiří Kotlář). Místní části Jičína (Popovice) zastupuje Tomáš Nosek, technik střediska u vodohospodářů a dlouholetý člen rybářského svazu. Nesmíme zapomenout ani na podnikatele a živnostníky z našich řad. Ti nás sice nezastupují v orgánech městských institucí, neboť se plně věnují svým firmám, ale dávají místním lidem práci a občanům poskytují servis. Jeden z nich, Zdeněk Kalináč, byl letos oceněn na výročním zasedání Hospodářské komory Královéhradeckého kraje titulem Podnikatel roku v kategorii fyzických osob. A je nám ctí jej opětovně přivítat na naší kandidátce. Další úspěšnou podnikatelkou je Bc. Lucie Pavlíčková, která se stará o předškolní děti ve své soukromé a krásné mateřské škole Pastelka. Další, kdo posílí naše řady, je jičínský patriot, sportovec a stavitel Petr Horáček.

JDK žije  a důkazem toho jsou i děti, jejichž počet na fotografii na titulní straně se oproti snímku z minulých voleb ztrojnásobil. Jsou to ratolesti a vnoučata jičínských demokratů a jejich příznivců.

I pro ně jdeme do voleb. Chceme, aby byl Jičín ideálním městem, kde se bude všem generacím příjemně žít.

Komunální volby 2022

Publikováno: 10.06.2022

  Komunální volby se neodvratně blíží a naše seskupení  setrvává mezi adepty do zastupitelstva města Jičína. Naše skromná kampaň se i tentokrát bude distancovat od  politických klišé,  bonmotů a hesel. Dlouhodobým trendem JDK je zdravý rozvoj Jičína a servis, který má  město pod veřejnou správou poskytovat svým občanům. Naopak nepodporujeme megalomanské projekty za jejichž studie […]

Posted in Aktuálně v Jičíně, Komunální volby | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komunální volby 2022

Promítání dokumentů „Bída Ruska“ 21.6.2022 od 19.30 hod

Publikováno: 25.05.2022

  Jedná se o dokumenty z počátku devadesátých let minulého století, kdy v Rusku došlo ke svržení M.Gorbačova a pokusu o návrat starých bolševických pořádků. V té  době v Moskvě natáčeli členové Krátkého filmu Praha, režisér Milan Maryška a kameraman Petr Volf, kteří v rámci humanitární pomoci natočili unikátní záběry. Dokumenty jsou syrovým svědectvím o […]

Posted in Aktuálně v Jičíně, Jičínský demokratický klub, Komunální volby, Kultura | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Promítání dokumentů „Bída Ruska“ 21.6.2022 od 19.30 hod