Neutěšená dopravní situace v Jičíně

 

Vážené vedení města,

dnes, 27.10. je všechno ve městě ucpané, auta se div nesrážejí, projít přes náměstí je nebezpečné. V ulicích potkat možno pouze APK. Pokud namísto mnohdy nesmyslných developerských projektů města z veřejných peněz nepodpoříme stavění parkovacích domů, hrozí permanentní dopravní kolaps. Proč nejsou zpoplatněny všechny ulice včetně sídlišť? To by ale chtělo populismus nahradit  odvahou. Asi by to naštvalo největší voličskou základnu hnutí ANO. Foersterova ulice je totálně a oboustranně ucpána parkujícími vozidly, takže dvě proti sobě jedoucí auta se nemají šanci vyhnout. V jednosměrce Tyršova se parkuje na cyklostezce a to nemluvím o pěší zóně, která je rovněž parkovištěm. Rekord je 40 parkujících aut na Husově ulici, což se za sebe nevejde, takže stojí i na chodnících. To však není zdaleka vše. Proč máme policii? Proč máme pěší zónu? Nemluvím zde o kvalitě ulic, silnic a chodníků. Dobří hospodáři dbají o svůj majetek a spravují jej. Vy se ho veřejných peněz sice snažíte rozmnožit,  zapomínáte však často na nutné opravy toho, co jsme tu již měli a máme. Dopravní situace ve městě je tedy katastrofální. Na tom se snad shodneme.

Město však eroduje i jinak a to nezmiňuji úroveň a kulturu veřejného prostoru. Rádi trestáte místní podnikatele za nedodržování termínů. Sami předvádíte totéž v daleko větším měřítku. Téměř žádná vaše akce nebyla dohotovena včas a  ve lhůtě dokončení. Některé se (z objektivních důvodů, samozřejmě) protáhly o léta jako Íčko, kasárna… Soutěžíte na cenu a to i projekty, které jsou pak k ničemu a je potřeba za další peníze přeprojektovat (kasárna). Vysvětlujete nám, že na všechno máme dotace. To jsou ale rovněž veřejné peníze!!! Za ty byste měli nést zodpovědnost. Samostatnou kapitolou je stavba fy. Senecura která již měla být hotova. Dnes je to dům hrůzy z něhož odletují plechové šablony a rozbitými okny sviští podzimní vítr… Netajím se tím, že vás nemám rád, respektuji však vůli voličů, kteří vám dali mandát. Za 9 let mnozí z nich nepoznali, jak město nejenom že nevzkvétá, ale propadá se do intencí provinčního hnízda. Zatím je drží nad vodou poloha v malebném Českém ráji a  památky na nichž se podepsala genialita několika architektů. Ale za to vy nemůžete ani za mák. Doufám, že opozice v řadách zastupitelstva podá brzy kompletní přehled přínosu vaší vlády nad městem, která se blíží ke konci první dekády. Voliči a občané by měli vědět a znát vše. Nejenom vaše chvalozpěvy ve Zpravodaji.

S pozdravem a s nadějí na lepší zítřky

Miloš Starý

Bývalý zastupitel za JDK