Pro ty co mají krátkou paměť

 

Badatel a kamarád Radek Schovánek sleduje dění ve svém rodném městě. Odtud mu posílám zprávy, které se týkají většinou kulturních akcí. V případě besedy v knihovně (pozvánka v úvodu), tentokrát pohotově zareagoval, protože mu připomněla vlastní příběh starý více než 30 let. Naše společnost trpí poruchou paměti a v některých případech připomíná amnézii. Knihovna by měla být garantem paměti národa. V případě této besedy ovšem něco podstatného uniklo. Vedení města by si mělo pohlídat, kdo v jeho institucích provádí osvětovou činnost. Knihovna patří do gesce místostarosty Petra Hamáčka, původní profesí učitele dějepisu, který by měl mít historii v malíčku. Naštěstí jsou mezi námi tací, kteří nám dokáží paměť osvěžit, posuďte sami v dopisu s přílohami přiloženému níže.

MS