Volební program

Více svobody, méně regulací

JDK bude kandidovat v komunálních volbách 5. a 6. října 2018 do jičínského zastupitelstva!

Chceme spravovat naše město tak, aby se v něm dobře a příjemně žilo všem občanům. Chceme méně regulací, které zasahují do života občanů. Zároveň ale ctíme pravidla, která jsme si demokraticky zvolili. Chceme čisté, bezpečné, moderní i aktivní město, na které budeme všichni právem hrdí. Město, kam se mladé rodiny budou vracet, zapustí zde své kořeny a vychovají zde další generace. Město, kde senioři prožijí důstojné a pokud možno aktivní stáří. Město, kde budou prosperovat jak malí živnostníci, tak velcí zaměstnavatelé.

Jičín by se měl pro ně všechny stát ideálním domovem!

Jičínský demokratický klub má pro letošní volby č. 7

Ať už je to šťastná sedmička či nikoliv (a my věříme, že bude) přicházíme do voleb se sedmi hlavními body programu. Je to sedm témat, která chceme, aby Jičínem rezonovala. Sedm nosných myšlenek, které bychom rádi jako zastupitelé uvedli v praxi a dále rozvíjeli ve prospěch města a jeho obyvatel.

Pomůžete nám těchto sedm vizí naplnit?

Níže si můžete jednotlivá témata našeho volebního programu rozkliknout.