Jičín a jeho tvář

  • kultivace veřejného prostoru – městská zeleň, květinová výzdoba, mobiliář, informační systém, vznik nových odpočinkových míst,
  • intenzivní údržba veřejných prostranství – čisté město,
  • důraz na zachování unikátní urbanistiky města – ne vše je třeba zastavět.