Jičín a podpora občanů

  • omezení místních poplatků – zrušení poplatku za komunální odpad pro seniory nad 65 let, nezvyšování daně z nemovitosti, zrušení poplatku za psa,
  • zvyšování pocitu bezpečí v centru i v okrajových částech – zefektivnění práce městské policie, bezpečné přechody pro chodce, moderní kamerový systém,
  • zvýšení počtu míst v domovech pro seniory a rozšíření činnosti pečovatelské služby,
  • podpora mladých rodin s dětmi v oblasti bydlení – startovací byty, rozvoj lokalit pro výstavbu rodinných domů,
  • další spolupráce s neziskovými organizacemi pro tělesně a mentálně postižené,
  • zvýšení finanční podpory osadním výborům,
  • důraz na ekologii – efektivnější třídění a posílení vyvážení odpadu, ochrana ovzduší.