Jičín jako město škol a sportu

  • podpora aktivit základních a mateřských škol, popularizace řemesel a technických oborů na základních školách a spolupráce města se středními školami,
  • rozvoj univerzitního vzdělávání v Jičíně,
  • podpora jičínských sportovních klubů pracujících s dětmi a mládeží, především pak jejich trenérského zabezpečení.