Kam by mělo město nyní směřovat, aneb jaké jsou naše priority?

Vnitřní dluh

Za poslední roky se ve městě podařilo zrealizovat několik velkých a zásadních projektů. To je samozřejmě dobře, avšak mělo to značný dopad na městský rozpočet. V souvislosti s tím se tak postupně navyšoval vnitřní dluh města – vůči městské infrastruktuře. Absence výrazných investic do městských částí, havarijní nebo malé investice do městských budov, do oprav chodníků a komunikací, málo péče o městskou zeleňa podcenění údržby a čistoty ve městě, téměř žádné inovace mobiliáře, atd.  Právě sem by mělo město nyní zaměřit svojí pozornost.

Dopravní infrastruktura

Dalším závažným problémem je doprava a parkování. V příštím roce by snad již měla být zahájena výstavba severovýchodního obchvatu města, což značně uleví výpadovce směrem na Lomnici nad Popelkou. Kromě toho je ale třeba zahájit i dlouhodobě připravovanou rekonstrukci ulic Ruská a Poděbradova a stejně tak ulice Koněvovy. Ačkoliv se jedná o investice Královéhradeckého kraje, město bude spolufinancovat přilehlou infrastrukturu, jako jsou chodníky, přechody a také veřejné osvětlení. Budou to investice v řádech několika desítek milionů korun. Velkým plusem v řešení dopravy by byla dále realizace propojení Nového Města s ulicí Popovickou, čímž by se výrazně ulevilo středu města.

Parkování v centru

Navíc městu chybí optimální řešení parkování.Je nutno vytvořit záchytná parkoviště nedaleko centra, která by ulevila především místním obyvatelům, protože by sem soustředila především turisty. Pro rezidenty či lidi dojíždějící sem za prací bude potřeba v budoucnu vybudovat ve vytipovaných lokalitách parkovací domy. I toto by mělo být prioritou města v nadcházejícím období.

Sídliště Nové Město

Realizace projektu odpočinkové zóny Cidlina jistě významně přispěje ke zkvalitnění života obyvatel Nového Města. Rozhodně by do něj město mělo investovat, i když se bude jednat o částky v řádech desítek milionů. Nedílnou součástí však musí být již zmíněná realizace propojení Nového Města s ulicí Popovickou a také řešení parkování. Samotné terénní úpravy prostoru mezi Cidlinou a sídlištěm, budování stezek a sportovišť nebo sázení zeleně bude vítanou „nadstavbou“ a může být realizováno po etapách. Tím spíš, pokud se městu nepodaří získat nějaký dotační titul a bude tento projekt realizovat vlastními silami.