I kronika může jít s dobou…

Události v letopisecké komisi

V posledních čtyřech letech jsem byla členkou letopisecké komise. Ta si hned v začátcích svého působení v roce 2014 vytyčila jasný cíl – zjednodušit obyvatelům přístup ke kronice města. Do té doby byla totiž kronika přístupná pouze v Okresním archivu v Jičíně. Po mnoha diskuzích o možnostech jejího zveřejnění na internetu a také po jejích grafických úpravách se záměr zdařil. Dnes možné si již některé kroniky (rok 2008 – 2015) přečíst na webových stránkách města www.mujicin.cz.

Během tohoto čtyřletého období došlo také k výměně kronikáře, který pečlivě zapisuje události z dění ve městě. Novým kronikářem se stal v roce 2017 Mgr. Jan Simeon Kaiser. Ten ve funkci vystřídal dlouholetou kronikářku PhDr. Evu Bílkovou, která psala kroniky v letech  2008-2015. Oběma tímto děkujeme za jejich svědomitou a pečlivou práci.

Letopisecká komise má sedm členů a schází se dle potřeby 1 – 4x ročně.

Mgr. Dominika Nováková