Sportovní hala v Jičíně?

Jičín je městem sportu. Pyšní se jak sportem vrcholovým, tak širokou základnou sportovců výkonnostních ale i velmi početnou skupinou neregistrovaných občanů, kteří sportují jen tak pro radost. Vždyť jen v posledních žádostech o sportovní granty vykázaly jičínské kluby více jak dvě tisícovky sportovců dětského a mládežnického věku.

Jičín disponuje kvalitním sportovním zázemím, i když k absolutní spokojenosti leccos chybí (tenisová hala, dráha na in-line,…). Zájem o sportoviště je velký a především v zimním období jejich kapacita nedostačuje. V posledních letech proto sílí požadavky na výstavbu nové sportovní haly s regulérními rozměry pro halové sporty. Několikrát se tímto tématem zabývala i sportovní komise a myšlenku nové haly podpořila. Objevují se návrhy na zastřešení venkovního hřiště házené, či výstavby na „zelené louce“, ale i v prostoru ZŠ Husova na Husově třídě.

Podíváme-li se na tuto problematiku širším pohledem, bylo by asi rozumné preferovat výstavbu u ZŠ Husova. Je to jediná škola v Jičíně, která nemá pro výuku tělesné výchovy odpovídající podmínky a její žáci (především druhého stupně) musí docházet na výuku do sportovního areálu. Samozřejmě by se mělo jednat o výstavbu jednoduché sportovní haly s rozměry sportoviště 20 x 40 metrů a potřebným technickým zázemím, které by v dopoledním provozu sloužilo žákům ZŠ a v odpoledním čase jičínským oddílům a sportující veřejnosti. Vyřešily by se tím prostorové problémy, které v současné době trápí vedení Sportovních zařízení. To totiž jednotlivé tělocvičny v odpoledních hodinách provozuje. Jistým bonusem navíc by bylo uvolnění dopoledních hodin ve sportovním areálu ke komerčnímu využití, o které bude po otevření rekonstruovaného hotelu jistě zájem.

Nově vzniklé zastupitelstvo po podzimních volbách by mělo k této otázce zodpovědně přistoupit a výstavbu nové sportovní haly u ZŠ Husova podpořit. JDK bude tuto akci podporovat jako jednu z priorit, neboť se nejedná o záležitost úzké skupiny lidí, ale o stavbu pro širokou jičínskou veřejnost.

Petr Šindelář