Za Jičín kulturní!

Činnost kulturní komise

Tento poradní orgán města pracuje ve stejném složení již čtvrtým rokem pod vedením pana Wildy a vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu paní Faruzelové. Za Jičínský demokratický klub se jednání účastní PhDr.Eva Bílková a já.

Za dobu své činnosti komise diskutovala mnoho témat a doporučovala Radě města různá řešení. Za stěžejní považuji otázku majetkového vyrovnání se Sokolem ve věci Masarykova divadla. Pro Jičín je tato budova z pohledu kulturního života stěžejní a definitivní vyřešení této otázky pro další provoz bylo klíčové. Dalšími tématy byly např. návrhy na budoucí „kulturní“ směřování města Jičína, nominace na ocenění osobností činných v této oblasti,dále outdoorové centrum pod Zebínem, výzdoba Porotního sálu, stav jičínského hřbitova, akce Food festival, způsob provozování akcí na Valdštejnově náměstí, oprava kostela sv.Ignáce, oprava Biografu Český ráj a mnoho dalších.

Na začátku každého roku zpracovává komise návrh na granty, neboli nově dle zákona programové dotace, a to pro jednotlivé akce a aktivity, které každoročně nebo nárazově oživují dění ve městě. Členové komise zpracovali důmyslný systém přidělování těchto peněz z rozpočtu města tak, aby byl nanejvýš demokratický a pro všechny spravedlivý. Po uzávěrce přihlášek jsou tajným hlasováním online rozděleny finanční prostředky jednotlivým subjektům, které o podporu zažádali. Ročně se takto rozděluje přes půl milionu korun.

Celkově vnímám jednání komise velice pozitivně. Nikdy dle mého názoru nedocházelo a nedochází k situacím vycházejícím z nějaké stranické či spolkové příslušnosti. A tak to má být, takto si představuji činnost městských orgánů na komunální úrovni. Jednoduše pracovat pro město a jako tým!

Kultura je víno života!Život mnoha lidí dnes bohužel spočívá pouze v materiálních věcech, kde se klíčovými hodnotami staly peníze, postavení, moc či úspěch!Kultura jaksi pokulhává. Mnoho kvalitních pořadů je navštěvováno jen hrstkou jedinců, přičemž totální brak vyprodává sály. Zde je vidět rozdíl mezi kulturou a pouhou zábavou, která dnes lidi více táhne. Ovšem kde je hranice mezi zábavou a kýčem?

Kultura je obecně vnímána jako Popelka a tomu odpovídá i její financování. A přitom každá koruna vložená do kultury, a tím i do kulturnosti národa, se v budoucnu několikanásobně vrátí, neboť se promítne do všech oblastí veřejného života. Kultura člověka vychovává a její přesah je vidět i např. v zaměstnání, při sportu, volnočasových aktivitách atd. Člověk dle mého názoru potřebuje ke štěstí a spokojenosti v životě nejen věci materiální, ale i duševní. Pevně věřím, že Jičín v tomto bude příkladem a nabídne i nadále svým občanům spoustu kvalitní „duševní potravy“.

Ing. Luboš Splítek